Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thu hoach xay dung thon ban vững mạnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:20' 16-06-2011
Dung lượng: 10.2 KB
Số lượt tải: 458
Số lượt thích: 0 người
II. NỘI DUNG XÂY DỰNG THÔN, BẢN VỮNG MẠNH, TOÀN DIỆN

A. Xây dựng về chính trị:
1. Xây dựng chính trị tinh thần:
Chính trị tinh thần ở thôn, bản luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là vấn đề cơ bản, xuyên suốt, nhằm củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng- an ninh.
Trong xây dựng chính trị, tinh thần ở cơ sở thôn, bản cần tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và nhân dân ở thôn, bản:
- Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam làm cho cán bộ và nhân dân có nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, ra sức phát huy sức mạnh nội lực để phát triển kinh tế -xã hội:
- Giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chế độ XHCN, rèn luyên ý trí kiên cường, bất khuất, anh dũng, tích cực trong lao động sản xuất, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bản vị, buôn lậu, nghiện hút ...phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước.
- Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù:
Liên hệ : Nội dung và hình thức hoạt động công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới theo phương châm: kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền giáo dục phải ngắn gọn dễ hiểu
Tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, phương thức thủ doạn hoạt động thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhận thức rõ bản chất sâu xa của chúng, thấy được tầm quan trọng, tính chất phức tạp, quyết liệt và lâu dài của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với việc bảo vệ an ninh trật tự. Từ đó quần chúng ý thức rõ được việc tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự là thiết thực để bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của bản thân, gia đình, xóm làng cũng như của toàn xã hội.
Ngoài những nội dung trên, tùy theo tình hình cụ thể từng nơi, từng lúc mà lựa chọn, xác định thêm những nội dung khác để tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân cho thích hợp.
Cách tuyên truyền cho nhân dân là:
Triệt để khai thác sử dụng phương tiện thông tin đại chúng và các loại hình văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, áp phích khẩu hiệu, biểu ngữ…để tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân đạt hiệu quả.
Thông qua các hình thức sinh hoạt, hội họp của các tổ chức chính trị- xã hội và thông qua hệ thống giáo dục các cấp ở địa phương để tuyên truyền giáo dục quần chúng.
Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp quần chúng để tọa đàm, trao đổi. giải thích những vấn đề về bảo vệ an ninh trật tự, thuyết phục tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để họ đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ đó mà tích cực tham gia thuyết phục, giáo dục những người lừng chừng chậm tiến trong gia đình và cộng đồng.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng trước hết phải tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ của các ban trong Đảng, trong chính quyền, cán bộ lãnh đạo các ngành, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, sau dó tuyên truyền giáo dục sâu rộng ra trong nhân dân, động viên mọi người cùng có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục lẫn nhau, tạo nên sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng trong nhân dân.
Kết hợp tuyên truyền giáo dục rộng rãi với tuyên truyền giáo dục cá biệt bằng lời lẽ đơn giản và thực tế sinh động. Kết hợp chặt chẽ giữa việc tuyên truyền giáo dục quần chúng  thực hiện nội dung nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và với phong trào lao động sản xuất, xây dựng đời sống hàng ngày của quần chúng nhân dân ở địa phương.
Tuyên truyền giáo dục quần chúng  phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓