Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BIÊN BẢN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Huy Cat
Ngày gửi: 22h:47' 13-06-2011
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 982
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ CHÂU TIẾN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS CHÂU TIẾN


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Hôm nay ngày 02 tháng 06 năm 2011 .
tại trường THCS Châu Tiến Chi bộ nhà trường đã tiến hành hội nghị chi bộ Đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và xếp loại Đảng viên 6 tháng đầu năm 2011.
Thành phần tham gia : Toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ : 10/ 13 đ/c
( Vắng 3 Đ/c : Đ/c Ly – Đ/c Kiều – Đ/c Sơn : có lí do )

NỘI DUNG

I.Đồng chí bí thư chi bộ triển khai công văn số 01-HD/BTCHU ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Ban tổ chức Huyện ủy về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên .
- Căn cứ vào nội dung công văn hướng dẫn đánh giá ,xếp loại .Chi bộ đã tiến hành đánh giá từng nội dung một như sau :
1. Đối với tổ chức cơ sở Đảng :
- Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã thảo luận sôi nổi nhận xét đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong năm qua trên cơ sở 4 nội dung và đi đến nhất trí và cho điểm từng nội dung cụ thể như sau .
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị : 35 điểm.
- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng : 15 điểm.
- Đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị : 18 điểm.
- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng : 28 điểm
* Tổng số điểm đạt được thực hiện 4 nội dụng: 96 điểm .
Căn cứ vào kết quả thực hiện 4 nội dung và tổng số điểm đạt được. Chi ủy chi bộ trường THCS Châu Tiến tự đánh giá xếp loại chi bộ đạt danh hiệu của 6 tháng đầu năm 2011 là :
“ Chi bộ trong , sạch vững mạnh”
2.Về xếp loại chất lượng Đảng viên :
- Các đ/c Đảng viên trong chi bộ trình bày bản tự kiểm điểm trước chi bộ theo 4 nội dung đánh giá chất lượng Đảng viên
- Chi ủy báo cáo kết quả lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú đồng thời gợi ý những nội dung cần kiểm điểm .Chi bộ đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho từng Đảng viên
-Chi bộ bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín xếp loại Đảng viên 6 tháng đầu năm 2011 với kết quả như sau : (tổng số 13 đ/c được bầucó 2 Đảng viên Dự bị)
* Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ :
1. Trần Thị Ly : 10/10 phiếu
2. Nguyễn Thị Hoa Kiều : 7/10 phiếu
3. Lang Thế Nghĩa : 5/10 phiếu
4. Mai Văn Sơn : 5/10 phiếu
* Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ :
1. Phan Huy Cát : 10/10 phiếu
2. Cao Thị Thập : 10/10 phiếu
3. Lê Thanh Quang : 8/10 phiếu
4. Chu Văn Khánh : 8/10 phiếu
5. Phạm Thành Hoán : 9/10 phiếu
6. Vi Thị Hoài : 8/10 phiếu
7. Phạm Thị Quỳnh : 10/10 phiếu
8. Sầm Đức Dục : 8/10 phiếu
9. Lữ Thị Hồng : 6/10 phiếu
* Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ :
1. Phan Huy Cát : 10/10 phiếu
2. Phạm Thị Quỳnh: : 10/10 phiếu
3. Cao Thị Thập : 10/10 phiếu
* Đảng viên xuất sắc đề nghị được khen thưởng :
1. Phan Huy Cát : 10/10 phiếu
2. Phạm Thị Quỳnh : 10/10 phiếu
3. Cao Thị Thập : 10/10 phiếu
Trên đây là toàn bộ nội dung hội nghị đánh giá xếp loại chi bộ và Đảng i viên6 tháng đầu năm 2011 của chi bộ trường THCS Châu Tiến
Hội nghị kết thúc hồi 17 h 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa Thư kí
Phan Huy Cát Vi Thị Hoài
 
Gửi ý kiến