Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công thức lượng giác & pt lượng giác

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Duy
Ngày gửi: 20h:05' 12-06-2011
Dung lượng: 374.0 KB
Số lượt tải: 1035
Số lượt thích: 0 người
CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
Bảng giá trị các hàm số lượng giác của các góc đặc biệt:
x


HS
LG


0o
30 o
45 o
60 o
90 o
180 o
270 o
360


Sinx
-
Cosx


-


Tanx
||||
Cotx

||
||||

Giá trị lượng giác của góc(cung) có liên quan đặc biệt:
Hai góc đối nhau: Hai góc hơn kém nhau π
sin(-α) = -sin α sin(α+π)=-sin α
cos(-α) = cosα cos(α+π)=-cosα
tan(-α) = -tan α tan(α+π)= tan α
cot(-α) = -cot α cot(α+π) = cot α
Hai góc bù nhau Hai góc phụ nhau
sin(π – α) = sinα
sin(π – α) = sinα
sin(π – α) = sinα
sin(π – α) = sinα
Hai góc hơn kém

Các hệ thức cơ bản :
  
  
Công thức cộng :
Cos(x+y) = cosx.cosy-sinx.siny Cos(x-y) = cosx.cosy+sinx.siny
Sin(x+y) =sinx.cosy+siny.cosx Sin(x-y) =sinx.cosy-siny.cosx
 
 

Công thức góc nhân đôi:
 sin2x = 2sinx.cosx

Công thức tính sinx,cosx,tanx theo: t = tan:

Công thức biến đổi tích thành tổng: Công thức biến đổi tổng thànhtích:
 
 
 
 
  
Công thức hạ bậc:

Công thức nhân đôi:  Công thức nhân ba:  Công thức mở rộng:
  
Phương trình lượng giác cơ bản: 
 
u & v đều có ẩn đối với tan & cot phải đk
 
Đk:
Chú ý:Phương trình bậc I theo 1 hs lượng giác
sinx = m
sinx = m vô nghiệm khi |m|>1 & có nghiệm khi

Nếu m không nằm trong các giá trị lượng giác đặc biệt:

Chú ý:
sinx=±1 ( x= ± +; sinx=0 ( x=kπ
cosu = m
cosx = m vô nghiệm khi |m|>1 & có nghiệm khi

Nếu m không nằm trong các giá trị lượng giác đặc biệt:


Chú ý:
cosx=1 ( x= k2π; cosx = -1 ( x= π +k2π; cosx = 0 ( x= + kπ
tanx=m


cotx = m
.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
No_avatarf
em can them may dang toan co ban hinh hoc 10
 
Gửi ý kiến