Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch kiểm tra, giám sát

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Lộc
Ngày gửi: 08h:04' 04-06-2011
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN TRÀM CHIM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH TRÀM CHIM 3 -----------------------------

Số :02/KH.-CB-THTC3 Tràm Chim ngày 16 tháng 03 năm 2010

KẾ HOẠCH
Kiểm tra ,giám sát của chi bộ trường tiểu học Tràm Chim 3
Năm : 2010
----------
Căn cứ chương trình kiểm tra giám sát năm 2010 của BTV Đảng uỷ thị trấn Tràm Chim.
Chi bộ trường Tiểu học Tràm Chim 3 đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra giám sát năm 2010 như sau:
I-Mục đích yêu cầu:
Kiểm tra, giám sát nhằm để phát huy mặt tích cực, kịp thời uốn nắn khắc phục sửa chữa những tồn tại,khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết,quy định của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước.
II-Nội dung :
A-Công tác giám sát:
Giám sát mọi đảng viên sinh hoạt trong chi bộ,việc thực hiện nghị quyết của chi bộ , nhiệm vụ do chi bộ phân công thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, hoạt động của tổ chức đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của chi bộ, việc chấp hành chỉ thị nghị quyết của cấp trên, giám sát hoạt động của Ban giám hiệu, tổ chức đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Giám sát hoạt động của trạm ytế về công tác tuyên truyền và công tác chuyên môn.
B-Đối tượng được giám sát:
Tất cả đảng viên của chi bộ ,ban giám hiệu trường, các bộ phận chuyên môn, đoàn thanh niên, công đoàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên ngoài Đảng.
C-Cách tiến hành giám sát:
Giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ, công tác tự phê bình và phê bình,phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thông qua nhận xét đánh giá phản ánh của các tổ chức đoàn thể nhân dân, theo dõi nắm tình hình thông qua sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng, sơ tổng kết qua đó để đánh giá những việc làm được, nguyên nhân tồn tại, kịp thời phát huy những mặt mạnh, khắc phục những khuyết điểm góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm đối với đảng viên.
Đồng chí Bí thư trực tiếp thực hiện công tác giám sát toàn bộ các hoạt động tại chi bộ mình.
Định kì 6 tháng tổ chức sơ kết sơ kết , cuối năm tổng kết.
B- Công tác kiểm tra:
1-Nội dung kiểm tra:
-Kiểm tra đảng viên trong chi bộ việc chấp hành điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức Đảng ,nghị quyết chỉ thị của cấp uỷ ,cấp trên và nghị quyết của chi bộ, việc giáo dục quản lý cán bộ đảng viên, công tác tự phê bình và phê bình.
-Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nhiệm vụ của chi bộ phân công, kiểm tra việc cụ thể hoá nghị quyết năm của chi bộ, cụ thể hoá bằng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Việc giữ gìn nề nếp, đổI mớI nộI dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những vấn đề bức xúc trong giai đoạn hiện nay. Do đó, Chi Uỷ, đảng viên phảI nghiêm túc giữ vững sinh hoạt lệ; đảm bảo về hình thức, chương trình, nộI dung sinh hoạt thật tốt và có chuẩn bị bằng văn bản cụ thể. Trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo thực hiện tốt các nộI dung sau:
+ Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của tháng trước, đề ra nhiệm vụ công tác tháng tới.
+ Chi bộ thảo luận, thông qua kết luận.
+ Thực hiện công tác tổ chức nộI bộ gồm: Làm công tác kết nạp đảng viên mớI; xét đề nghị khen tặng các danh hiệu; xét đảng viên dự bị chuyển chính thức, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển đảng viên mớI, xét đi học đào tạo, phân công đảng vien giúp đỡ, kèm cặp đảng viên mớI và dự bị; điều chỉnh phân công cán bộ đảng viên những trường hợp chưa hợp lý; thực hiện tự phê bình và phê bình xoay vòng hoặc kiểm điểm những đảng vien có dấu hiệu vi phạm, gợi ý đảng viên tự phê trong tháng tới. Đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý của BGH nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
+ Phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ, thu nộp đảng phí và đề xuất ý kiến vớI cấp trên.
- Tất cả đảng viên phảI thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết
 
Gửi ý kiến