Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tự học, tự bồi dưỡng năm 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hữu Đoan
Ngày gửi: 20h:40' 28-05-2011
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 1541
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THAN UYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ PHÚC THAN
Số:....../BC-NT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Than, ngày 20 tháng 05 năm 2011


BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG
NĂM HỌC 2010-2011

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Than Uyên
Thực hiện công văn số 125/HD-PGD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên giai đoạn 2011-2014.
Trường Tiểu học số 2 xã Phúc Than báo cáo kết quả đạt được của công tác tự học, tự bồi dưỡng của CBQL,GV năm học 2010-2011 như sau:

I/ Những thuận lợi, khó khăn.
1/ Đánh giá chung.
Trường Tiểu học số 2 xã Phúc Than mới được chia tách và thành lập từ năm học 2009-2010; địa bàn quản lý của nhà trường thuộc 7/7 thôn bản vùng cao, khó khăn của xã Phúc Than. Đội ngũ giáo viên không đồng đều, công tác mũi nhọn trong năm học trước chưa cao.
2. Thuận lợi:
- Nhà trường nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT.
- Đội ngũ CB,GV,NV đa số đạt chuẩn và trên chuẩn; có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.
- Công tác chỉ đạo, giảng dạy của giáo viên và nhà trường đồng bộ và thống nhất cao tạo ra chuyển biến rõ rệt về chất lượng.
3. Khó khăn:
- Trình độ chuyên môn của giáo viên không đồng đều, sự nhiệt tình trong công tác của một bộ phận giáo viên vẫn còn. Công tác tự học, tự bồi dưỡng hoàn thiện nghiệp vụ của số ít CBGV chưa tốt dẫn đến chất lượng công việc chưa cao.
- Cơ sở vật chất, điều kiện phụ vụ cho công tác Bồi dưỡng tập trung còn hạn chế.
II/ Kết quả đạt được:
1. Hình thức tổ chức đã triển khai:
- Bồi dưỡng giáo viên thông qua tự học, tự bồi dưỡng của các cá nhân.
- Bồi dưỡng CBQL và giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và hội thảo chuyên đề.
- Bồi dưỡng thông qua thanh kiểm tra; thông qua hội giảng, hội thi, cuộc thi các cấp.
2. Nội dung các chuyên đề đã triển khai:
Trong năm học vừa qua nhà trường đã triển khai các chuyên đề theo nội dung cụ thể sau:
+ Công tác tự học, tự bồi dưỡng: Mỗi tháng, mỗi CBQL, GV phải có ít nhất 2 nội dung tự bồi dưỡng được trình bày trong sổ “tự BDCM” là:
- Phương pháp dạy học các phân môn và các kinh nghiệm, hình thức tổ chức học tập có hiệu quả (phần lý thuyết)
- Giải 2 đến 4 bài tập nâng cao hoặc bài tập khó trong chương trình Tiểu học thuộc các môn Toán và tiếng Việt (phần thực hành).
- Ngoài ra giáo viên phải ghi chép tất cả các nội dung tự học, tự bồi dưỡng được thông qua các hình thức khác trong năm học.
+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn và hội thảo chuyên đề: Mỗi tháng giáo viên phải tham gia sinh hoạt chuyên môn tập trung ít nhất 2 lần/tháng do tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức. Nội dung sinh hoạt chuyên môn do tổ khối và giáo viên lựa chọn dựa trên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề do nhà trường xây dựng. Các chuyên đề đã triển khai trong năm học là: “ Dạy học theo vùng miền”, “ Phương pháp dạy học theo đối tượng học sinh”, “Nâng cao kiến thức cơ bản cho giáo viên” và “Bồi dưỡng kiến thức CNTT”...
+ Bồi dưỡng thông qua dự giờ, hội giảng, thanh kiểm tra và các cuộc thi của nhà trường và tổ chuyên môn: Mỗi cá nhân, tổ chuyên môn, BGH khi dự giờ phải đánh giá, góp ý, rút kinh nghiệm cụ thể, trực tiếp đối với cá nhân được kiểm tra, dự giờ...
3. Kết quả đạt được:
+ Công tác tự học, tự Bồi dưỡng:
-100% CBGV thực hiện đúng nội dung tự học tự bồi dưỡng do nhà trường quy định. Nội dung tự học đảm bảo theo kế hoạch nhà trường đề ra, đa dạng về hình thức và phong phú về các kiến thức tự bồi dưỡng.
- Tổng số CBQL&GV tham gia học tập nâng cao trình độ đào tạo: 19 đã tốt nghiệp: 19; 5 đồng chí đang làm hồ sơ đi học trên chuẩn.
- Tất cả các CBQL&GV tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng hè, các chuyên đề bồi dưỡng do trường tổ chức; kết quả xếp loại các chuyên đề BD: 31/
Avatar

Đây là báo cáo tổng kết công tác tự học tự bồi dưỡng cuả trườngTiểu học rất hay. Các bạn nên tham khảo.

No_avatarf

cam on bai tong ket boi duong thuong xuyen cua anh Huu Doan nhieu nghen!

 
Gửi ý kiến