Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:57' 26-05-2011
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 1827
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH VÕ MIẾU 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Võ Miếu, ngày 27 tháng năm năm 2011
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2010 - 2011

- Căn cứ công văn số /CV-PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Sơn về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm học, xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2010-2011 và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ Năm học 2010-2011 và tình hình thực tế của nhà trường
- Trường tiểu học Võ Miếu 1 xây dựng Kế hoạch tổ chức Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2011 – 2012 cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Thực hiện tốt việc Đổi mới Quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “ Hai không”trọng tâm Không để học sinh ngồi nhầm lớp. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho tương lai. Tạo tiền đề vững chắc cho lượng học sinh ở các khối lớp trên.
Thực hiện tốt công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
Thống kê số liệu Học sinh giỏi theo từng khối lớp năm học 2010 - 2011
Khối1: 17 em
Khối2: 12 em
Khối3: 9 em
Khối4: 9 em
Khối5: 16 em
1/ Thuận lợi:
- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bước đầu đi vào nề nếp được trường, giáo viên, phụ huynh học sinh quan tâm và tạo điều kiện tổ chức bồi dưỡng, chi bồi dưỡng, động viên, khen thưởng cho giáo viên tham gia bồi dưỡng.
- Một số giáo viên của nhà trường có đủ kinh nghiệm, năng lực và trình độ trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi
- Chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được cải thiện, đặc biệt là chất lượng học sinh năng khiếu, phong trào giải toán qua mạng Internet tương đối phát triển tạo tiền đề thuận lợi cho việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
2/ Khó khăn:
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế; tài liệu phục vụ cho công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi còn thiếu còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại.
- Chưa có nguồn Kinh phí chi trả cho giáo viên bồi dưỡng.
II/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010 - 2011:
1/ Công tác phát hiện và Bồi dưỡng học sinh giỏi:
Trong từng năm trường đều tổ chức tuyển chọn đội tuyển để bối dưỡng, dự thi học sinh giỏi cấp huyện, chủ yếu thông qua đề xuất của giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn, kết quả kỳ thi chọn do nhà trường tổ chức. Tuy nhiên nhìn chung công tác phát hiện, tuyển chọn chưa đảm bảo tính qui mô; bài bản; khoa học; phù hợp năng lực sở trường, nguyện vọng của học sinh; dẫn đến có một số học sinh chưa thật sự tự giác trong học tập, chưa xác định đúng động cơ học tập, miễn cưỡng tham gia bồi dưỡng.
2/ Việc xét chọn và phân công giáo viên bồi dưỡng:
Trường căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ của nhà trường, đề xuất của tổ chuyên môn để phân công giáo viên có tay nghề được xếp từ loại giỏi trở lên, giáo viên từng đạt giáo viên giỏi các cấp, có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng, nhiệt tình, cĩ trch nhiệm để thành lập hội đồng bồi dưỡng của nhà trường.
3/ Công tác tổ chức bồi dưỡng:
2.1/ Thời gian bồi dưỡng:
+ Thời gian bồi dưỡng trong buổi 2: 2 buổi/tuần/môn
+ Thời gian bồi dưỡng dự thi cấp huyện: 2 buổi/tuần/môn.(5 bộ môn)
2.2/ Nội dung, chương trình bồi dưỡng :
Trường dựa trên định hướng về chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi của Sở GD&ĐT để yêu cầu giáo viên biên soạn nội dung chương trình bồi dưỡng. Nội dung chương trình bồi dưỡng do giáo viên được phân công bồi dưỡng chủ động biên soạn,Trường chưa chú trọng khâu phê duyệt chương trình bồi dưỡng của từng nhóm bộ môn, kiểm soát việc cập nhật, bổ sung tư liệu bồi dưỡng. Chưa yêu cầu cao trong việc đầu tư biên soạn tài liệu, giáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi.
2.3/ Kinh phí:
- Chưa có nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên bồi dưỡng
2.4/ Tổ chức bồi dưỡng:
Trên cơ sở được
 
Gửi ý kiến