Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản bàn giao sinh hoạt hè cho địa phương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Xuân Đạt
Ngày gửi: 23h:29' 21-05-2011
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 9347
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Yên Thế, ngày 23 tháng 05 năm 2011BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi 8h 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2011 tại trường Tiểu học Kim Đồng huyện Lục Yên tỉnh Yên bái.
Chúng tôi gồm có:
1. Ông ( bà) ………………………………….. - Bí thư đoàn Thị trấn Yên Thế.
2. Ông (bà) Nguyễn Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng nhà trường.
3. Ông (bà) Trần Thanh Tuấn - Tổng phụ trách đội.
Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2010- 2011. Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường tiểu học Kim Đồng tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái cho chính quyền địa phương.
Tổng số học sinh bàn giao là: ……… em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày 23/05/2011 đến hết ngày 1/08/2011.
Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.
Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi 9h phút cùng ngày . Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAO BÊN BÀN GIAO


……………………………… ……………………………….
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Yên Thế, ngày 13 tháng 05 năm 2011BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi 8h 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2011 tại trường Tiểu học Kim Đồng huyện Lục Yên tỉnh Yên bái.
Chúng tôi gồm có:
1. Ông ( bà) ………………………………….. - Bí thư đoàn xã Yên Thắng.
2. Ông (bà) Nguyễn Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng nhà trường.
3. Ông (bà) Trần Thanh Tuấn - Tổng phụ trách đội.
Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2010- 2011. Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường tiểu học Kim Đồng tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Yên Thắng - Lục Yên - Yên Bái cho chính quyền địa phương.
Tổng số học sinh bàn giao là: ……… em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày 23/05/2011 đến hết ngày 1/08/2011.
Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.
Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi 9h phút cùng ngày . Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAO BÊN BÀN GIAO


……………………………… ……………………………….
 
Gửi ý kiến