Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu đánh giá công chức hàng năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Văn Quân
Người gửi: Phạm Quốc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:15' 21-05-2011
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 762
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM
Năm học: 2010 - 2011

Họ và tên : Nguyễn Văn Hoà Minh Ngạch công chức : 15a.201
Chức vụ : giáo viên dạy lớp +TT
Đơn vị công tác : Trường THCS Tân An.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a.Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Có nhận thức về tư tưởng chính trị của Đảng pháp luật của Nhà nước.
b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
Luôn luôn chấp hành đườnglối chính sánh pháp luật của Nhà nước
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:
Luôn luôn chấp hành quy chế của ngành những quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo tốt ngày giờ công trong lao động.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tính nhiệm trong đồng nghiệp,học sinh và nhân dân:
Luôn luôn giữ gìn đạo đức nhân cách có lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, được sự tính nhiệm của đồng nghiệp học sinh và nhân dân.
đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp ,thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
Có tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn trung thực trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp có thái độ phục vụ nhân dân và học sinh
2. Kết quả công tác được giao:
a. Khối lượng, chất lượng , hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
Chất lượng giảng dạy năm học 2010-2011 như sau :
- Môn Vật Lí 9 : Giỏi + Khá :55.9%; TB: 40.7%;
- Môn Vật Lí 6 : Giỏi + Khá :48%; TB: 48.8%;
b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kĩ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình, tự phê bình:
Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và trong công tác
3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiêp vụ, năng lưc quản lý và hoạt động xã hội…).
Luôn luôn bồi dưỡng đễ nâng cao trình độ về chuyên môn và nghiệp vụ.
4. Tóm tắt ưu- khuyết điểm chính về thực hiện chức tránh, nhiệm vụ:
Nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiên tốt các quy định của cơ quan , đơn vị.
5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế ( xuất sắc, khá, trung bình, kém): Xuất sắc.

Nhận xét, đánh giá, xếp loại Tân an , ngày 19 tháng 5 năm 2011.
của tổ chuyên môn (người nhận xét, đánh giá ký tên)
(ghi rõ chức vụ, ký tên)
- Phẩm chất, đạo đức, lối sống: ………..
- Chuyên môn, nghiệp vụ : …………….
Xếp loại chung : ……………...
Tổ trưởng.

Nguyễn Văn Hoà Minh


---------------------------

Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của thủ Trưởng đơn vị cơ sở
(ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
HIỆU TRƯỞNG.
 
Gửi ý kiến