Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIỀN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Tuấn
Ngày gửi: 20h:28' 20-05-2011
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 1104
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ CƯYANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ Hoàng Hoa Thám = = = =****= = = =

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN
(V/v: Kiểm tra về việc chấp hành và thực hiện quy định số 115- QĐ/TW
ngày 15/ 06/2002 của Bộ chấp hành trung ương.
“Về những điều Đảng viên không được làm”)
Tên tôi là :
Sinh ngày :
Ngày vào Đảng :
Vào Đảng chính thức ngày :
Chức vụ hiện nay: Đảng viên
hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường Hoàng Hoa Thám – Đảng bộ xã CưYang.
Căn cứ vào Quyêt Định số 01- QĐ/CB của Chi Bộ Hoang Hoa Thám . Đồng thời căn cứ Điều 30- Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và thực hiện theo đúng chương trinh kiểm tra năm 2010 của Chi Bộ . Cùng với việc thực hiện vai trò trách nhiệm về việc chấp hành và thực hiện quy định số 115- QĐ/TW ngày 15/ 06/2002 của Bộ chấp hành trung ương. “Về những điều Đảng viên không được làm” trong thời gian được kiểm tra, đảng viên tự làm kiểm điểm với những ưu – khuyết điểm sau đây:
*Ưu điểm.
1/ Tư tưởng chính trị:
- Luôn chấp hành viết, nói và làm theo nghị quyết, quan điểm đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra.
- Luôn tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân, thực hiện quan điểm đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra.
- Luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trìng độ về văn hoá và chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ý thức công tác kỷ luật trong và ngoài cơ quan
2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong Đảng.
- Chấp hành tốt những quy định của Bộ chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm.
- Luôn thực hiện phê bình và tự phê bình. Gữi gìn Đoàn kết trong Đảng.
- Luôn thưc hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
3/ Thực hiện nhiệm vụ được giao
- Là một Đảng viên – tôi luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm về việc giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. bản thân cùng gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ Đảng viên- là công dân sinh hoạt nơi cư trú . Đóng góp đầy đủ các khoản theo yêu cầu. Luôn có ý thức, trách nhiệm và giữ gìn mối đoàn kết ở địa phương.
Trong cơ quan trường học tôi luôn hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của một cô giáo , giảng dạy nhiệt tình, đem hết khả năng kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết phục vụ cho công tác giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho các em học sinh.
- Luôn sinh hoạt đảng đầy đủ, tham gia học tập chính trị và Nghị quyết Đảng.
- Tham gia tốt việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, cơ quan nơi công tác.
4/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng.
- Thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng thường kỳ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định, đầy đủ.
- Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương nội quy, quy chế của tổ chức Đảng cũng như của ngành đề ra, không vi phạm “Về những điều Đảng viên không được làm “ –Điều Lệ Đảng. Đồng thời không bao giờ đơn từ khiếu lại vượt cấp , làm trái với quy định của chi bộ , tổ chức và của Ngành đề ra.
* Tồn Tại:
Với những ưu điểm trên, thì bản thân không tránh khỏi những sai sót nhỏ
- Cần thẳng thắn phê bình và tự phê bình hơn nữa.
- Cần học tập ,trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ hơn .
* Trên đây là toàn bộ những mặt ưu điểm và khuyết điểm mà đảng viên tự kiểm điểm ,đánh giá kiểm tra trong thời gian được kiểm tra . Rất mong các đồng chí trong Chi bộ đóng góp ý kiến để bản thân đảng viên ngày càng hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn
Cư Yang; ngày
 
Gửi ý kiến