Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ...PHỤ LỤC 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lò Văn Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:05' 18-05-2011
Dung lượng: 8.5 KB
Số lượt tải: 2344
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC 1
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Sở/Phòng GD - ĐT ………………………………….
Trường ……………………………... Năm học : 2010- 2011
Tổ chuyên môn : Tổ ………………..
Họ và tên giáo viên được đánh giá : ……………………………
Môn học được phân công giảng dạy : ……………………………………………………………………...

1. Đánh giá, xếp loại :
(Các từ viết tắt trong bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các lĩnh vực, yêu cầu.
Điểm đạt được của tiêu chí

Tên minh chứng (nếu có)


a
b
c
d
Tổng điểm


I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10

10

10

10

40


2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước
10
10
10
10
40


3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động.

10

10

10

10

40


4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

10

10

10

10

40


5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân và học sinh.

10

10

10

10

40


II. Lĩnh vực Kiến thức.

1. Kiến thức cơ bản.2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học.3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác.III. Lĩnh vực kĩ năng sư phạm.

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng sử có văn hóa và mang tính giáo dục.5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú


I. Phẩm chất chính trị, đọa đức, lối sống.

200

Tốt
II. Kiến thức.


III. Kĩ năng sư phạm.


Xếp loại chung


2. Những điểm mạnh : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Những điểm yếu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hướng phát huy diểm mạnh, khắc phục điểm yếu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………., ngày …. tháng ….. năm 20…..
(Chữ kí của giáo viên)…………………………………………….
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓