Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

noi dung chuong trinh on thi T anh vao L 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Xuân Quyền
Ngày gửi: 22h:11' 14-05-2011
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
Phòng Gd Bố trạch
Trường THCS phú Định
**************
CHƯƠNG TRìNH ôn thi Vào lớp 10
MÔN TIếNG ANH
***********
Tổng số tiết :52
Trong đó : 44 tiết ôn tập kiến thức.
6 tiết kiểm tra 45 phút.
2 tiết kiểm tra 60 phút.

Tiết
Nội dung
Ghi chú


The present simple tenseThe past simple tenseThe present progressive tenseThe past progressive tenseThe present perfect tenseThe future simple tensePractice Test 1( 45`)Passive voice (based on tenses )Passive voice (based on tenses )Passive voice with Modal Verbs.Passive voice with Verbs of opinionPractice Test 2( 45`)Conditional sentences Type 1Conditional sentences Type 2Wish sentences : PresentWish sentences : Modal verbs ,FutureReported speechReported speechReported speechPractice Test 3( 45`)Relative clausesRelative clausesRelative clausesAdverbs clauses of reasonAdverbs clauses of concessionAdverbs clauses of purposeStructures : too /enoughStructures: so...that/ such...thatStructures: Adj+ to -infinitiveAdjective+ that clausePractice Test 4( 45`)Adjectives and adverbsComparision of Adjectives and adverbsComparision of Adjectives and adverbsSuggestionsTag questionUsed to ;Be/get used toPractice Test 5( 45`)Preposision of timePreposition of placePhrasal verbsForms of verbs: Bare Infinitive; To- infinitiveForms of verbs: Gerund; ParticiplePractice Test 6 (45`)Practice PhoneticsReading comprehensionReading comprehensionReading comprehension


 49
Exercises on Word formation


 50
Exercises on Word formation


 51
Practice Test 7( 60`)


 52
Practice Test 8 (60`)Giáo viên lên chương trình


Nguyễn Thị Hương


Phòng gd bố trạch duyệt chuyên môn trường duyệt
 
Gửi ý kiến