Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cách tính lương giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:10' 13-05-2011
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 3254
Số lượt thích: 0 người
Tài liệu tập huấn Thông tư 81/TTLT –BNV –BTC

hướng dẫn chuyển xếp lương mới theo
thông tư liên tịch 80 và 81

1.Nội dung thông tư liên tịch số 80/TTLT –BNV- BTC.
Thông tư liên tịch số 80 /2005 TTLT _BNV –BTC ngày 10 /8 /2005 của Bộ Nội vụ –Bộ Tài chính về việc chuyển xếp lương một số ngạch công chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm.
Giáo viên Mần Non chính : Mã ngạch :15a.206 ( Thuộc loại viên chức Ao);
Ví dụ : Bà Nguyễn Thị A có trình độ cao đẳng mần non trước 31/12/2006 bậc lương hiện hưởng theo NĐ :204 /NĐ-CP ( viên chức loại B) là bậc3 ; hệ số lương 2,06. Thời điểm nâng lương : 2; hệ số lương 2,41 ( viên chức loại Ao ) ; Thời điểm hưởng :01/07/2005 ;Thời điểm tính nâng bậc lần sau : 01/04/2004.
b, Giáo viên Tiểu học có trình độ cao đẳng Tiểu học được xếp vào ngạch Giáo viên Tiểu học chính ; Mã ngạch : 15a.204 ( Thuộc loại viên chức Ao ) ;
Ví dụ Ông Nguyễn Văn A có bậc lương hưởng theo NĐ :204 NĐ - CP ( Bảng lương B ) là bậc 2 ;hệ số lương 2,06.Thời điểm nâng lương :01/10/2004 sau khi chuyển xếp theo thông tư 80 được hưởng bậc lương:1 ; hệ số 2,10 ( Viên chức Ao ) ;Thời điểm hưởng : 01/7/2005 ; thời điểm tính bậc lương lần sau 01/10 /2004 .
2.Nôi dung Thông tư liên tịch số 81?TTLT –BNV- BTC .
Thông tư liên tịch số 81 /2005 /TTLT –BNV –BTC ngày 10 /8/2005 của Bộ Nội vụ –Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc thay đổi về phân loại công chức thuộc ngành Giao dục và Đào tạo:
a, Giáo viên có trình độ đại học ( Thuộc viên chức A1)
- Giáoviên Mầm Non cao cấp, mã ngạch 15a.205 .
Giáo viên Tiểu học có trình độ đại học được xếp vào ngạch giáo viên tiểu học cao cấp, mã ngạch : 15a.203.
Giáo viên THCS có trình độ đại học được xếp vào ngạch giáo viên THCS chính mã ngạch :15a.201
b,Giáo viên có trình độ chưa đạt chuẩn .
- Giáo viên đang giảng dạy bậc trung học cơ sở có trình độ dưới cao đẳng được xếp vào ngạch 15c.
-Giáo viên đang giảng dạy mân non có ttrình độ dưới trung câp được xếp vào ngạch giáo viên mần non chưc đạt chuẩn (Viên chức loại C ), mã ngạch 15c,210.
-Đối với giáo viên Tiểu học chưa đạt trình độ trung cấp được xếp vào ngạch giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn ( viên chức loại B ) mã ngạch 15c.209 .
c, giáo viên THCS có trình độ cao đẳng ( viên chức loại Ao ) : được xếp vào mã ngạch là :15a.202 ( chỉ chuyển đổi tên ngạch ).

III. Một số lưu ý trong quá trình chuyển xếp.
Đối với giáo viên chuyển xếp lại ngạch, bậc mới thì căn cứ vào hệ số lương cũ xếp vào bậc lương có hệ số cao hơn gần nhất trong ngạch lương mới.

VD:

2
Viên chức loại Ao ( giáo viên THCS ( 15a.202
),GV TH chính( 15a.204 )GVMN chính ( 15a.206) có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm ) hệ số lương
2.10
2.41
2.72
3.03
3.34
3.65
3.96
4.27

3
Viên chức loai B ( GV THCS ) 15c,208 ),TH ( 15,114 ) ,MN ( 15,115) có TĐ trung cấp phù hợp với CM đang làm và GVTH chưa đạt chuẩn ( Chưa đạt TĐ trung cấp )
Hệ số lương
1.86
2.06
2,26
2.46
2,66
2,86 
Gửi ý kiến