Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản chấm thi lớp 5-Năm học 2010/2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Xuân Thái
Ngày gửi: 23h:51' 09-05-2011
Dung lượng: 187.0 KB
Số lượt tải: 1261
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.


Biên bản
giám sát Chấm thi cuối học kì II
Năm học : 2010 – 2011
Trường tiểu học Việt Cường
I. Thời gian :
7 giờ 30 ngày 11 tháng 05 năm 2011
.................................................
II. Thành phần:
- Đồng chí: ................................. - Cán bộ giám sát hội đồng coi chấm thi trường Tiểu học Việt Cường.
- Toàn thể các đồng chí trong hội đồng coi chấm thi trường Tiểu học Việt Cường.
III. Nội dung:
1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 05 năm 2010
- Họp phiên toàn thể hội đồng coi thi :
1.1 Đồng chí : Trương Xuân Thái - Hiệu trưởng nhà trường đọc quyết định thành lập hội đồng coi chấmthi cuối học kì II . Năm học : 2010 – 2011 Trường tiểu học Việt Cường.( QĐ số ......../QĐ- THVC - Ngày tháng 05 năm 2011)

1
Ông: Trương Xuân Thái
-Hiệu trưởng TH CS Việt Cường
-Chủ tịch hội đồng

2
Ông: Hoàng Hữu Lượng
-Hiệu trưởng THCS Việt Cường
-Phó CT hội đồng

3
Ông:Hoàng Thiện Tuân
-P.Hiệu trưởng TH Việt Cường
-Phó CT hội đồng

4
bà:HoàngThị Thu Hiền
Giáo viên
Thư kí

5
bà:Hoàng Thị Thanh Xuân
-P.Hiệu trưởng TH Việt Cường
viên

6
bà:Đỗ Thị
Giáo viên
viên

7
bà:Phạm. T. Minh Thúy
Giáo viên
viên

8
bà:Lê Thị Hiền
Giáo viên
viên

9
bà:Phạm Thị Huyền
Giáo viên
viên

10
bà: Mai Thị Dung
Giáo viên
viên

11
Lê Thị Yên
Hiệu phó THCS Việt Cường
viên

12
.................................
Giáo viên THCS Việt Cường
viên

13
.................................
Giáo viên THCS Việt Cường
viên

14
................................
Giáo viên THCS Việt Cường
viên

15
...............................
Giáo viên THCS Việt Cường
viên

2.1. Trương Xuân Thái - Chủ tịch hội đồng coi chấm thi báo cáo về tình hình cơ sở vật chất, y tế, trật tự an ninh phục vụ đảm bảo tốt đủ điều kiện hội đồng chấm thi.
3.1. Đồng chí : Trương Xuân Thái - Hiệu trưởng - chủ tịch hội đồng coi thi quán triệt nội quy, quy chế coi chấm thi (theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo)
4.1 Đồng chí: Trương Xuân Thái - Chủ tịch hội đồng coi chấm thi công khai bì niêm phong bài thi.
Tham gia chứng kiến niêm phong bì đựng bài thi gồm có: 6 Đ/c giám sát THCS Việt Cường và các đ/c trong hội đồng coi thi .
Kết luận: Bì đựng bài thi được niêm phong theo đúng quy chế.
5.1. Đồng chí: Trương Xuân Thái - Chủ tịch hội đồng coi chấm thi
Phân công giáo viên coi chấm thi:
1
bà:Đỗ Thị
thi lớp 5A

2
bà:Phạm. T. Minh Thúy
Chấm lớp 5A

3
bà:Lê Thị Hiền
thi lớp 5B

4
bà:Phạm Thị Huyền
Chấm thi lớp 5B

5
bà: Mai Thị Dung
thi lớp 5B

6
Ông: Hoàng Hữu Lượng
HT THCS Việt Cường- Giám sát

7
Lê Thị Yên
Hiệu phó THCS Việt Cường-Giám sát

8
.................................
Giáo viên THCS Việt Cường-Giám sát

9
.................................
Giáo viên THCS Việt Cường-Giám sát

10
................................
Giáo viên THCS Việt Cường-Giám sát

11
...............................
Giáo viên THCS Việt Cường-Giám sát


2. Thời gian: 7 giờ 45 phút ngày 11 tháng 05 năm 2011
- Bóc bì
 
Gửi ý kiến