Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản kiểm tra đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lan Phương
Ngày gửi: 08h:41' 08-05-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 3753
Số lượt thích: 0 người
Đảng uỷ xã hương mai
Chi bộ trường TH Hương Mai
Đảng cộng sản việt nam
Hương Mai, ngày 22 tháng 3 năm 2011Biên bản kiểm tra đảng viên
Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2011 tại trường TH Hương Mai. Chi uỷ chi bộ tiến hành hội nghị kiểm tra Đảng viên Trần Thị Gấm.
I. Thành phần:
- Ban chi uỷ chi bộ.
- Đ/c Trần Thị Gấm.
II. Tiến trình làm việc:
Đ/c Trần Thị Gấm đọc bản tự kiểm điểm đảng viên.
Nêu kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Trình bày vấn đề nộp đảng phí năm 2010 và quý 1 năm 2011.
Những hạn chế và tồn tại.
Nhận xét của chi bộ đối với cá nhân đ/c Trần Thị Gấm.
- Ưu điểm:
+ Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước.
+ Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị.
+ Giữ vững phẩm chất của người Đảng viên.
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên ở nơi công tác cũng như ở nơi cư trú.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho.
+ Đóng Đảng phí đầy đủ và đúng thời gian quy định.
- Nhược điểm:
+ Tinh thần đấu tranh phê và tự phê còn chưa cao, đôi khi còn nể nang trong việc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.
Chi bộ xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hội nghị kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.
Hương Mai, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chủ toạ
Hoàng Văn Quế
Thư ký
Nguyễn Ngọc Yên
Đảng uỷ xã hương mai
Chi bộ trường TH Hương Mai
Đảng cộng sản việt nam
Hương Mai, ngày 27 tháng 9 năm 2010Biên bản giám sát đảng viên
Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2010 tại trường TH Hương Mai. Chi uỷ chi bộ tiến hành hội nghị kết luận công tác giám sát đối với Đảng viên Đặng Việt Đức.
I. Thành phần:
- Ban chi uỷ chi bộ.
- Đ/c Đặng Việt Đức.
II. Tiến trình làm việc:
Đ/c Đặng Việt Đức đọc bản tự kiểm điểm đảng viên.
Nêu kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Trình bày vấn đề nộp đảng phí năm 2010 và quý 1 năm 2011.
Những hạn chế và tồn tại.
Nhận xét của chi bộ đối với cá nhân đ/c Đặng Việt Đức.
- Ưu điểm:
+ Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước.
+ Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị.
+ Giữ vững phẩm chất của người Đảng viên.
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên ở nơi công tác cũng như ở nơi cư trú.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho.
+ Đóng Đảng phí đầy đủ và đúng thời gian quy định.
- Nhược điểm:
+ Tinh thần đấu tranh phê và tự phê còn chưa cao, đôi khi còn nhút nhát trong việc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.
Chi bộ xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hội
 
Gửi ý kiến