Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phụ đạo toán 8 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự soạn
Người gửi: Lê Kim Tiến
Ngày gửi: 10h:09' 27-04-2011
Dung lượng: 369.0 KB
Số lượt tải: 924
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn : 29/8/2010

ôn tập nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức
I Mục tiêu :
Luyện phép nhân dơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức.
áp dụng phép nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức để giải các bài tập rút gọn biểu thức, tìm x, chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.
II Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Hoạt động 1 : tập lý thuyết
Gv cho hs nêu lại cách nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức .
GV viết công thức của phép nhân .
* A.( B + C ) = AB + AC.
(A + B ) ( C + D ) = AC + AD + BC + BD
HS nêu lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức .


Hoạt động 2: áp dụng
Bài số 1: Rút gọn biểu thức.
a) xy( x +y) – x2 ( x + y) - y2( x - y ) = x2y + xy2 – x3 –x2y – xy2 + y3 = y3 – x3
b) ( x - 2 ) ( x + 3 ) – ( x + 1 ) ( x- 4 ) = x2 + 3x – 2x – 6 – x2 +4x –x + 4 = 4x – 2
c) (2x- 3)(3x +5) - (x - 1)(6x +2) + 3 - 5x
= 6x2 +x – 15 -6x2 +4x +2 + 3 – 5x = - 10
Bài tập số 2 : Tìm x biết .
a> 4( 3x – 1) – 2( 5 – 3x) = -12
b> 2x( x - 1) – 3( x2 - 4x) + x ( x + 2) = -3
c>( x - 1) ( 2x - 3) – (x + 3)( 2x -5) = 4 KQ: a) x = 1/9 ; b) x = - 1/4; c) x = 7/3


Bài tập 3 : Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức .
a) x( x + y ) – y ( x + y) với x = -1/2; y = -2
b) ( x - y) ( x2 + xy +y2) - (x + y) ( x2 – y2)
với x = -2; y = -1 .
Bài tập số 4 : Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến .
(3x+2)(2x -1) +( 3-x) (6x +2) – 17( x -1) = 6x2 +x – 2 + 16x – 6x2 + 6 – 17x + 17 = 21 Vậy giá trị biểu thức bằng 21 với mọi giá trị của biến x
GV: Gv cho học sinh làm bài tập + 3hs lên bảng trình bày cách làm .
Hs nhận xét kết quả làm bài của bạn , sửa chữa sai sót nếu có .
Gv gọi hs nhận xét bài làm của bạn và sửa chữa sai sót
Gv chốt lại để rút gọn biểu thức trước hết thức hiện phép nhân sau đó thu gọn các đơn thức đồng dạng
* Giới thiệu bài tập 2.
Hs cả lớp làm bài tập số 2 .
GV:Hướng dẫn: để tìm được x trước hết ta phải thực hiện phép tính thu gọn đa thức vế phải và đưa đẳng thức về dạng ax = b từ đó suy ra x = b : a .
* Lần lượt 3 hs lên bảng trình bày cách làm bài tập số 2 GV :Chú ý dấu của các hạng tử trong đa thức.
Gọi hs nhận xét và sửa chữa sai sót .
Gv củng cố các bước giải bài tập.
HS: cả lớp làm bài tập số 3
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓