Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cam kết an toàn giao thông

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thơ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:18' 26-04-2011
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 501
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG TH HƯNG PHÚ - C Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      
                                        
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN

Sau khi được tuyên truyền giáo dục về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ viên chức; cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp” của Bộ Giáo dục & Đào tạo; thực hiện nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Tôi (Họ, tênĐơn vị công tác: Trường Tiểu học Hưng Phú C, xin cam kết như sau:
1. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ viên chức trong trường gồm:
1.1. Thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung cần “xây”:
- Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, nội quy, quy định, quy chế của Ngành, của Trường Tiểu học hưng Phú C và các quy chế trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu để trở thành chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, luôn đoàn kết thân ái giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Xây dựng gia đình đạt gia đình văn hóa, góp phần xây dựng trường đạt cơ quan văn hóa.
1.2. Thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung cần “chống”:
- Chống mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Ngành, của Trường.
- Chống tham nhũng, lãng phí, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy, đánh giá học sinh.
- Chống mọi biểu hiện thiếu văn hóa trong giao tiếp, ứng xử.
2. Cam kết thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp” và làm đúng những nội dung sau:
2.1. Nhận thức đúng mục đích, yêu cầu của cuộc vận động, tự giác và quyết tâm thực hiện.
2.2. Thực hiện nghiêm túc theo các qui chế đào tạo đã ban hành, không tiếp tay, dung túng cho các hiện tượng gian lận trong thi cử. Tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, khoa học, đảm bảo kết quả khách quan, chính xác.
2.3. Xử lý nghiêm, kịp thời theo qui chế đối với mọi hành vi và biểu hiện tiêu cực trong thi cử.
2.4. Đánh giá đúng năng lực và trình độ học sinh, loại trừ bệnh thành tích trong giáo dục.
2.5. Chủ động tham gia học tập chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của Trường. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh trong học tập, rèn luyện, không vi phạm đạo đức nhà giáo.
3. Cam kết thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ:
- Bản thân và các thành viên trong gia đình cam kết thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ và nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ.
- Không điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, không giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe. Không lưu hành xe khi chưa đăng ký, không có biển kiểm soát.
- Thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng theo quy định.
- Không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện.
Tôi và mọi thành viên trong đơn vị xin thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã cam kết.
Cam kết lập thành 02 bản, cá nhân giữ 01 bản, nhà trường giữ 01 bản.
P. HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁN BỘ VIÊN CHỨC
     

Nguyễn Thành Tuân Võ Hùng Cường
 
Gửi ý kiến