Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch dạy phụ đạo môn Ngữ văn 6, Lịch sử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thanh Huyền
Ngày gửi: 22h:33' 21-04-2011
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
Phòng DG và ĐT Đông Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Đông Phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM
Môn: Ngữ văn Lớp: 6
I/ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN.
1/ Thực trạng chất lượng môn Ngữ văn lớp 6 năm 2010 – 2011
- Đặc điểm chung của môn học: Môn Ngữ văn là bộ môn khoa học xã hội, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho HS. Môn Ngữ văn còn là một môn học thuộc nhóm công cụ. Học tốt môn học này sẽ có tác động tích cực đến kết quả học tập các môn khác.
- Yêu cầu của môn học: Dạy học môn Ngữ văn góp phần hình thành những con người có học vấn; có ý thức tự tu dưỡng, biết yêu thương, quý trọng gia đình, bè bạn, có lòng yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới những tư tưởng, tình cảm cao đẹp; có tính tự lập, tư duy sáng tạo, bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mĩ; có năng lực thực hành và sử dụng tiếng Việt như một công cụ của tư duy và giao tiếp; có những kĩ năng sống cần thiết .
- Thực trạng chất lượng môn học tại đơn vị: Cũng như thực trạng chung của việc học bộ môn Ngữ văn, ở trường THCS Đông Phú còn nhiều HS ngại học môn Văn, khả năng trình bày, diễn đạt còn nhiều yếu kém, còn tình trạng HS chưa đọc thông viết thạo cho nên chất lượng môn học còn thấp so với yêu cầu chung.
2/ Thống kê khảo sát chất lượng môn Ngữ văn năm 2010 – 2011
Số học sinh
Đầu năm
Học kì I
Học kì II


Yêú
Kém
Yếu
Kém
Yếu
Kém


Số lượng
Tỉ lệ
%
Số lượng
Tỉ lệ
%
Số lượng
Tỉ lệ
%
Số lượng
Tỉ lệ %
Số lượng
Tỉ lệ
%
Số lượng
Tỉ lệ
%

47
15
31,9
3
6,4
14/44
31,8
0
0

II/ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH YẾU KÉM.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của HS. Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo hứng thú và tích cực, của HS đối với môn học
- GV thường xuyên kiểm tra, theo dõi nắm được trình độ thực tế của HS, bổ sung lỗ hổng về kiến thức, kĩ năng cho các em:
- Đối với HS chưa đọc thông viết thạo: mỗi HS có vở tập viết, phối hợp với gia đình luyện cho các em đọc thông viết thạo.
- Có biện pháp động viên, khuyến khích kịp thời từng biểu hiện tiến bộ dù nhỏ của những HS yếu kém để các em cố gắng.
III/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả HS luyện viết chính tả, luyện viết câu, viết đoạn đúng hình thức và nội dung. Tập diễn đạt nói và viết rõ ràng, mạch lạc.
- Tiếp tục phối hợp với gia đình để hướng dẫn HS luyện viết, đọc.
Đông Phú, ngày tháng năm 2011
Phòng DG và ĐT Đông Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Đông Phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM
Môn : Lịch - Lớp 6, 8
I/ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN.
1/ Thực trạng chất lượng môn Lịch lớp 6, 8 năm 2010 – 2011
- Đặc điểm chung của môn học: Môn Lịch sử là bộ môn khoa học xã hội, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho HS.
- Yêu cầu của môn học: Dạy học môn Lịch sử nhằm giúp HS hiểu biết có hệ thống về quá khứ để tìm hiểu đúng hiện tại, dự đoán sự phát triển hợp quy luật của tương lai; HS có những kĩ năng cần thiết như vận dụng kiến thức, rút ra bài học, kinh nghiệm lịch sử...; bồi dưỡng cho HS lòng yêu n
 
Gửi ý kiến