Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bao cao soket

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Huyền
Ngày gửi: 15h:47' 19-04-2011
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
TH MA NỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc

Ma Nới, ngày 18 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ
THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT
(Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội X công đoàn nghành giáo dục)

Kính gửi: CĐGD huyện Ninh Sơn
KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ LAO ĐỘNG
Tình hình chung

Phân loại
Năm học 2008 – 2009
Năm học 2009 – 2010
Học kỳ I, năm học 2010 -2011

Xuất sắc
Khá
Trung bình
Yếu
Việc thực hiện chế độ cho ủy viên UBKT
Về việc thực hiện nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Giúp ban chấp hành, ban thường vụ kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn
Số cuộc kiểm tra việc chấp hành điều lệ: … , trong đó
Kiểm tra công đoàn đồng cấp: …
Kiểm tra công đoàn cấp dưới: …
Nhận xét, đánh gía:
Nhiệm vụ 2: Kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn
Số cuộc kiểm tra: … trong đó
Kiểm tra công đoàn đồng cấp: … ( kiểm tra tổ chức … , kiểm tra đoàn viên …)
Kiểm tra công đoàn cấp dưới: …( kiểm tra tổ chức … , kiểm tra đoàn viên … )
Số vi phạm: … (trong đó : Tổ chức … , đoàn viên … )
Số bị xử lí kỉ luật : … (kiểm tra tổ chức: … , kiểm tra đoàn viên: ...)
Hình thức xử lí kỉ luật:
(khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ)
Số đơn tố cáo những vấn đề có dấu hiệu vi phạm điều lệ, vi phạm nghị quyết, chỉ thị và các quy định khác của công đoàn mà quần chúng có đơn kiến nghị, yêu cầu kiểm tra giải quyết
Số đơn: …, số đơn: … đã giải quyết, số đơn: … chưa giải quyết
Nhận xét đánh giá tình hình vi phạm :
Nhiệm vụ 3: Kiểm tra quản lí sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn
Số lần kiểm tra trong đó: … trong đó
Kiểm tra công đoàn đồng cấp: …
Kiểm tra công đoàn cấp dưới: …
Kết quả kiểm tra số tiền (truy thu trong quá trình kiểm tra)Nhận xét, đánh giá về việc quản lí thu, chi kinh phí công đoàn :
Nhiệm vụ 4: Giúp ban chấp hành, ban thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn giải quyết
Số đơn khiếu nại: … , số đơn tố cáo: … , số đơn giải quyết: …
Số đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức khác
Số đơn khiếu nại: … , số đơn tố cáo: … , số đơn giải quyết: …
Kết quả:
Số người được giải quyết: …
Số người được hạ mức kỉ luật: ..
Số người được giải quyết quyền lợi khác: …
Nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giải quyết và tham gia giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáoNhiệm vụ 5: Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ ủy viên UBKT
Số lớp: … (đối với CĐGD huyện, TP)
Số lượng tham gia: … người
Nhận xét đánh giá về chất lượng sau tập huấn, bồi dưỡngĐánh giá chung hoạt động kiểm tra trong nửa nhiệm kỳ qua
Ưu điểm:Khuyết điểm :Kinh nghiệm :Những kiến nghị, đề xuất thông qua hoạt động kiểm tra
Kiến nghị với BCH cùng cấp:Kiến nghị với công đoàn và UBKT cấp trên:Phương hướng hoạt động của UBKT nửa nhiệm kỳ còn lại:


TM. UBKT TH MA NỚI


 
Gửi ý kiến