Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

toán 3:"Phép chia hết, phép chia có dư"

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thuận
Ngày gửi: 14h:59' 12-02-2009
Dung lượng: 161.5 KB
Số lượt tải: 368
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: Toán
Lớp : 3
Bài : Phép chia hết, phép chia có dư
I. MỤC TIÊU: Qua bài học giúp HS nắm được:
1.Kiến thức:
- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.
- Nhận biết trong phép chia số dư phải bé hơn số chia.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện và viết được phép chia hết và phép chia có dư.
3. Thái độ:
- Tích cực học tập, xây dựng bài
- Thích ứng dụng phép chia hết và phép chia có dư.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Que tính, tấm bìa có vẽ chấm tròn như trong SGK (trang 29).
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2.
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3.
- Các bảng phụ ghi sẵn nội dung trò chơi Tổ nào nhanh nhất:

54 6
… … 54 : 6 là phép chia…….
… Viết.........................................
43 5
… … 43 : 5 là phép chia…
… Viết.........................................


- Bảng chấm điểm thi đua giữa các tổ:
Tổ
1
2
3
4

Hoa

( (Đ)

( (S)

2. Học sinh:
- Thẻ đúng - sai: thẻ gồm một mặt ghi chữ Đ và S.
- Bảng con, giấy nháp, vở ghi.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ
(3 phút)
- Giáo viên gọi 3 HS lên bảng đặt tính rồi tính:
+ HS1:
82 : 2 ; 48 : 4
+ HS 2:
66: 2 ; 96 : 3
+ HS 3:
- H: Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.
- 3 HS lên bảng làm. Cả lớp làm vào bảng con.

- HS trả lời.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

2. Bài mới:
HĐ1:Hình thành kiến thức mới, kết hợp giới thiệu bài:
(12 phút)

* Hướng dẫn HS nhận biết phép chia hết và phép chia có dư:
- Dán tấm bìa có vẽ 8 chấm tròn như trong SGK, nêu bài toán 1: Có 8 chấm tròn chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy chấm tròn?
+ Yêu cầu HS thao tác trên đồ dùng, chia nhóm các chấm tròn ở hình vẽ, cho HS nhận xét kết quả trên hình vẽ.
+ Yêu cầu HS đặt phép tính và tìm kết quả.
8 2
8 4
0
+ Kết luận: Nếu có 8 chấm tròn chia đều thành 2 nhóm thì mỗi nhóm được 4 chấm tròn và không thừa ra chấm tròn nào. Vậy 8 chia 2 được 4, ta nói 8 chia 2 là phép chia hết, và viết 8 : 2 = 4, đọc Tám chia hai bằng bốn.
+ GV yêu cầu HS đọc lại.

- Dán tấm bìa có vẽ 9 chấm tròn như trong SGK, nêu bài toán 2: Có 9 chấm tròn chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có nhiều nhất mấy chấm tròn, thừa mấy chấm tròn?
+ Yêu cầu HS thao tác trên đồ dùng, chia nhóm các chấm tròn ở hình vẽ, cho HS nhận xét kết quả trên hình vẽ.

+ Yêu cầu HS đặt phép tính và tìm kết quả.
9 2
8 4
1
+ Kết luận: Nếu có 9 chấm tròn chia đều thành 2 nhóm thì mỗi nhóm được 4 chấm tròn và thừa ra 1 chấm tròn. Vậy 9 chia 2 được 4, dư 1; ta nói 9 chia 2 là phép chia có dư, và viết 9 : 2 = 4 (dư 1), đọc Chín chia hai bằng bốn, dư một.
+ GV yêu cầu HS đọc lại.- GV giảng: Hai bài toán trên là hai ví dụ điển hình của bài học hôm nay: Phép chia hết, phép chia có dư.
- GV ghi đề bài lên bảng và yêu cầu HS đọc đề.
* Hướng dẫn HS nhận xét, so sánh số dư và số chia:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, dựa trên các ví dụ để trả lời câu hỏi:

+ H 1: Số dư như thế nào so với số chia?

+ H 2: Số dư có
 
Gửi ý kiến