Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN : QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bắc
Ngày gửi: 18h:00' 14-04-2011
Dung lượng: 131.0 KB
Số lượt tải: 1766
Số lượt thích: 1 người (Vũ Bảo Liên)

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I/ Lý do chọn đề tài
II/ Mục đích nghiên cứu
III/ Đối tượng nghiên cứu
IV/ Giới hạn phạm vi nghiên cứu
V/ Nhiệm vụ nghiên cứu
VI/ Phương pháp nghiên cứu
VII/ Thời gian nghiên cứu

Phần thứ hai: NỘI DUNG
Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN

Chương II: Chương II: thực trạng CỦA ĐỀ TÀI

I/ Sơ lược lịch sử đề tài
II/ Thực trạng đề tài:

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

I/ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và sắp xếp phân công hợp lí trong tổ CM
II/ Kết quả
Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I/ Kết luận.
II/ Khuyến nghị.

PHẦN THỨ NHẤT:MỞ ĐẦU
I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Chúng ta đang sống trong thập niên đầu của thế kỷ XXI – thế kỷ mà tri thức và kỹ năng của con người được coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Người ta nói nền văn minh trí tuệ là nền văn minh của thế kỷ XXI. Để có được nền văn minh đó thì nền giáo dục phải đào tạo được “sản phẩm” là những con người thông minh, trí tuệ phát triển, sáng tạo và giàu tính nhân văn cho xã hội. Muốn đáp ứng được mục tiêu đào tạo đó thì vai trò của người thầy là vô cùng quan trọng.
Hoạt động dạy và học là một hoạt động đặc thù của nhà trường giữ vị trí trung tâm và mang tính quyết định . Chất lượng dạy và học quyết định uy tín của nhà trường. Do đó để hoạt động Dạy và học ổn định, đảm bảo chất lượng thì điều đầu tiên người cán bộ quản lý phải thực hiện tốt việc chỉ đạo và quản lý hoạt động tổ chuyên môn của nhà trường .
Xây dựng đội ngũ và chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn là công việc quan trọng của người quản lý .Công việc này góp phần quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục . Bản thân là một cán bộ quản lý tại một trường THCS vùng ĐBKK , tôi luôn trăn trở : Làm sao để giáo viên chúng ta dạy giỏi ? Học sinh chúng ta học tốt ? trong khi cuộc sống vùng cao còn nhiều khó khăn như hiện nay - Đó chính là lý do để tôi chọn sáng kiến: “ Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn ở trường THCS” để nghiên cứu và áp dụng.
II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Nhằm mục đích đổi mới nhận thức của đội ngũ tổ khối trưởng chuyên môn và giáo viên, tạo cho giáo viên có thói quen làm việc khoa học và tinh thần tự bồi dưỡng chuyên môn. Định hướng cho tổ khối trưởng chuyên môn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối. Có phương pháp chỉ đạo chuyên môn khoa học và tham mưu hiệu quả với BGH về nhiệm vụ được phân công.
III/ đối tượng nghiên cứu:
- Tổ chuyên môn trường THCS Lý Tự Trọng
IV/ GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
Hoạt động quản lý tổ chuyên môn trong nhà trường

- Các biện pháp nâng cao trình độ giáo viên trong tổ chuyên môn
V/ Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc chỉ đạo xây dựng tổ chuyên môn ở trường THCS. Dựa trên những cơ sở khoa học đã được khẳng định của các nhà nghiên cứu để tìm
 
Gửi ý kiến