Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH THEO LỚP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:50' 13-04-2011
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 3949
Số lượt thích: 1 người (võ minh được)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập – tự do – hạnh phúc.

Biên bản họp phụ huynh lớp 9……
( Phần họp riêng )
I,Thời gian họp : Vào hồi 15h45 phút ngày 13 tháng 4 năm 2011 .
II,Địa điểm họp : Tại phòng học lớp ……Trường THCS Thanh Uyên .
III,Thành phần dự :
- Giáo viên CN .
- Phụ huynh Lớp 9….

IV,Chủ trì : Bà …………………………………………..Là giáo viên CN lớp 9……..
V,Thư ký : Ông(Bà) ……………………………………..Phụ huynh .
VI, Nội dung:
* TRÌNH HỌP RIÊNG Gồm: (Giáo viên chủ nhiệm duy trì -
cử một phụ huynh ghi biên bản) .
1- Ôn định tổ chức - Kiểm danh :
- Phụ huynh Lớp 9…. Có mặt ……......Vắng ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….....
- Giáo viên chủ nhiệm thông qua báo cáo kết quả các mặt hoạt động của lớp ( 2 mặt giáo dục – các khoản đóng góp …ưu điểm , tồn tại ) .
- ý kiến phát biểu : Bàn biện pháp khắc phục các tồn tại về phía phụ huynh và giấo viên .
(Không bàn những nội dung đã thống nhất ở hội nghị chung)
Trả lời của giáo viên chủ nhiệm , kết luận .
Thông qua biên bản
Bế mạc .
Nộp biên bản cho nhà trường .
*Cụ thể :
1, Bà : ………………………………giáo viên chủ nhiệm lớp thông qua báo cáo khái quát các mặt hoạt động của lớp từ đầu năm học đến nay – Những công việc trong thời gian còn lại :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2,ý kiến phát biểu (Không phát biểu các nội dung đã thống nhất taị hội nghị họp chung ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3, Bà chủ nhiệm có ý kiến kết luận – và cho tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã thống nhất :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4, Hội nghị kết thúc vào hồi : 17h30 phút cùng ngày .
Trước khi kết thúc biên bản đã được thông qua .
Hội nghị đã biểu quyết nhất trí :……………Số đại biểu có mặt .
Biên bản được lập thành 03bản , có giá trị nội dung như nhau (Nhà trường 01 bản , hội phụ huynh 01 bản , lớp chủ nhiệm 01 bản ) .


Xác nhận hội phụ huynh Thư ký
Chi hội trưởng

Avatar
THÔNG TIN RẤT CẦN CHO CÁC SĨ TỬ :CÁC BẬC PHỤ HUYNH  ,CÁC EM HỌC SINH ĐANG CHUẨN BỊ  KIẾN THỨC, ĐỂ THI TNTH PHỔ THÔNG VÀ THI ĐẠI HỌC CHẮC HẲN RẤT CẦN CÓ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CỦA MỘT SỐ MÔN THI TNTHPT VÀ CÁC MÔN THI THUỘC CÁC KHỐI THI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC ĐỂ THAM KHẢO . VẬY http://violet.vn/xuanthao15/ XIN GIỚI THIỆU CHO CÁC BẠN BIẾT TRANG “ WWW.MATHVN.COM” SẼ ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CỦA PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM , CHÚC PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM THU ĐƯỢC KẾT QUẢ . XIN CHÀO .
 
Gửi ý kiến