Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ngữ pháp và bài tập về phép đảo ngữ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:12' 25-02-2017
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 841
Số lượt thích: 0 người
THE INVERSION (ĐẢO TỪ TRONG TIẾNG ANH)

Phép đảo ngữ(the inversion of subject and verb)

Để nhấn mạnh ý nào trong câu mà mình muốn diễn đạt, ta dùng phép đảo ngữ. Thông thường, phép đảo ngữ được thực hiện bằng cách đưc một trạng từ hoặc một cụm trạng ngữ ra đầu câu, đồng thời đảo trợ dộng từ hay động từ khiếm khuyết lên trước chủ ngữ hoặc tự dộng thêm trợ động từ “DO/ DOES” cho câu ở thì hiện tại hay “DID” cho câu ở thì quá khứ.
V + S + V + O
Cấu trúc của câu nhấn mạnh bắt đầu bằng: Only, Only by, Never, Until, Not until, Not only, No sooner, In no circumstances(chẳng trong trường hợp nào), in no where else(chẳng có ở một nơi nào khác), No longer, Only when (chỉ khi)... E.g: We can never live without air and water.
=> Never can we live without air and water. (Không bao giờ chúng ta có thể sống được nếu không có không khí và nước). Eg: She never eats out ==> Never does she eat out. A) Đảo từ với câu điều kiện: 1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1 a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If” Eg: If it should rain tonight, I will stay at home ==> Should it rain.......... b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành Lấy “should” thay “If” sao đó để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi Eg: If she has finished the work, she can go home ==> Should she have finished .......... 2. Điều kiện loại 2 a) Mệnh đề điều kiện loại 2 có dùng động từ “tobe” ở số nhiều “were” dùng “were” thay”if” Eg: Iif I were you, i would love him ==> Were I you................. b) Trong mẫu câu điều kiện loại 2 đặc biệt có dùng “If” đầu câu ( nếu không phải vì................. “were” khỏi “not’’sau đó đảo lên đầu câu thay “if”) Eg: If it weren’t for your progress, i wouldn’t be here ==> Were it not your .... c) Mẫu câu điều kiện loại 3 đặc biệt If + S+ were+ to do Thay động từ ở quá khứ của mệnh đề điêu kiện loại 2 Eg: If i were to speak....... ==> Với mẫu câu này đảo “were” lên đầu câu thay “If” 3. Điều kiện loại 3 a) Dùng “Had” đảo lên đầu câu thay “If” Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam ==> Had she worked harder last year............ b) Câu điều kiện loại 3 đặc biệt đi với đại từ “it” đầu câu If it hadn’t been for + N ==> Nếu không phải vì....... ==> Tách “had” ra khỏi “not” đảo lên đầu câu thay “If” Eg: If it hadn’t been for hot weather,we would have had a wonderful holiday ==> Had it not been for............................ c) Mệnh để điều kiện loại 3 đặc biệt có sử dụng” were to have done” thay quá khứ hoàn thành Eg; If she had driven carefully, she wouldn’t have cause the accident ==> If she were to have driven...... Đảo “were” lên đầu câu thay “If” ==> Were she to have driven
B) Đảo từ với câu có “so”- “such”:
1. So + adj : Trong mẫu câu trạng từ chỉ kết quả eg; She is so rich that she can buy what she likes Đảo “so + adj” lên đầu câu ==> So rich is she that...................
2. So + adv that............. : Mệnh đề trạng ngữ kết quả sau trạng từ Đảo “ so to+ adv” lên đầu câu
eg: He worked so hard in the past that he is now weak ==> So hard did he work in the past that.......
3. Câu có sử dụng “such” thường gặp các dạng:
a) Trong câu có dùng “ so great, so much” biến đổi “ so great, so much”==> “ such” đảo lên đầu câu để nhấn mạnh
eg; The question was so great that he had to think it over ==> Such was the question...............
b)Trong câu có dùng “such” S + tobe+ such+ that+ mệnh đề Đảo
No_avatar

Cảm ơn chủ thớt sàn hải hà bán chung cư xuan mai riverside

Avatar

Dòng sản phẩm đèn cao áp là những bóng đèn có công suất lớn khả năng chiếu sáng mạnh mẽ nên thường được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp như nhà xưởng, nhà máy, xí nghiệp các công trình xây dựng và chiếu sáng ngoài trời như ở những sân vân động, trạm, bãi đỗ xe, chiếu sáng đường phố. đèn led philips chất lượng

 
Gửi ý kiến