Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TỔ 4,5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:20' 07-04-2011
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 1051
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH VÕ MIẾU 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ 4, 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Võ Miếu, ngày 30 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NĂM HỌC :2010-2011

- Căn cứ Chỉ thị 4899/CT-BGD-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2010-2011. Với chủ đề năm học: “Năm học tiếp tục đổi mới công tác Quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục”.
- Căn cứ CV 176/CV-PGD&ĐT của Phòng GD-ĐT Thanh Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.
- Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động ( “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,"Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo", "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- Tăng cường nề nếp, kỷ cương, chống tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, chú ý đẩy mạnh công tác bồi dường HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém để đạt chuẩn kiến thức. Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho HS.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường tiểu học Võ Miếu 1 và của Tổ 4,5. Tổ 4,5 Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB,GV của Tổ năm học 2010-2011 cụ thể như sau:
I/ Đặc điểm tình hình đội ngũ :
- Năm học 2010 – 2011 Tổ 4, 5 Quản lý 7 lớp với 143 học sinh.
Trong đó: +) Khối lớp 4: Gồm 3 lớp với: 60 học sinh .
+) Khối lớp 5: Gồm 4 lớp với: 83 học sinh .
- Tổng số CBGV&NV của Tổ là 13
Trong đó: +) Quản lý: 1
+) Giáo viên văn hóa: 7
+) Giáo viên Bộ môn: 4
+) Nhân viên: 1
- Tỷ lệ Cán bộ, giáo viên đạt chuẩn: 13
Trong đó: +) Trên chuẩn: 7
+) Chưa đạt chuẩn: 0

II/ Kê hoạch và nội dung bồi dưỡng Chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV trong năm học 2010-2011 .
1/ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV thông qua hoạt động tổ CM và vai trò của tổ CM trong công tác BDGV.
Tổ chuyên môn 4, 5 được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-HT của Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Miếu 1 gồm 13 thành viên. Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) là người chịu trách nhiệm và quản lý mọi hoạt động của tổ chuyên môn . Ngay từ đầu năm học trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, TTCM cụ thể hóa kế hoạch chuyên môn của nhà trường thành kế hoạch năm, tháng, tuần của tổ mình, phù hợp với chuyên môn và điều kiện của tổ.
TTCM xây dựng quy trình hoạt động của tổ, chủ động lên kế hoạch xây dựng chuyên đề chuyên môn trong tổ 2 lần / 1học kỳ .
TTCM thường xuyên tổ chức cho tổ chuyên môn dự giờ, thao giảng, học tập chuyên đề hằng tháng, tổ chức bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, phân công dạy thay, kiểm tra GV trong tổ, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra cho các khối lớp. Các thành viên trong tổ CM có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên trong tổ hoàn thành công việc được giao, hổ trợ viết sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả .
TTCM là người tham mưu với HT hoặc P.HT chuyên môn đề ra kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho GV tổ mình, động viên mọi thành viên trong tổ tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp do nhà trường và ngành tổ chức .
Sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ là một hoạt động chính trong nhà trường, một tháng nhà trường đã bố trí thời gian cho tổ chuyên môn sinh hoạt thường kỳ 2 lần vào tuần thứ 2 và thứ 3 . Ngoài họp thường kỳ do những yêu cầu cấp bách của nhà trường, tổ CM còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để bàn những nội dung cần thiết khi nhà trường giao phó .
Sau cuộc hop toàn thể hội đồng tuần thứ 1, các tổ CM
 
Gửi ý kiến