Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

saly:them bot trong pham vi8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thạch Thị Sa Ly
Ngày gửi: 12h:46' 07-04-2011
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 584
Số lượt thích: 0 ngườiCHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
ĐỀ TÀI: THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 8
MÔN: LÀM QUEN VỚI TOÁN
ĐỘ TUỔI: 5 – 6 TUỔI
THỜI GIAN: 30 – 35 PHÚT
SVTT: THẠCH THỊ SA LYI. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
- biết thêm bớt trong phạm vi 8, đếm và chọn chữ số tương ứng.
-Trẻ thực hiện đúng việc thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 theo yêu cầu của cô.
-Trẻ biết yêu thương và chăm sóc các loài hoa, các cháu học chăm, học ngoan.
II.CHUẨN BỊ
-Giáo án điện tử.
-Một cây có nhiều quả để chơi trò chơi hái quả.
-Rổ, chậu và hoa đủ cho cô và trẻ hoạt động.
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

Mở giáo án điện tử: slides 1, 2, 3 và 4.
* Hoạt động 1: Hát và giới thiệu bài
- Cô và trẻ hát bài “ Bông hoa mừng cô”.
-Trò chuyện theo nội dung bài hát:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì ?
+ Thế trong bài hát có nhắc đến chữ số nào ?
+ Các bạn nhỏ đã lấy gì tăng cho cô giáo?
+ Các bạn nhỏ chọn mấy bông hoa tăng cho cô nè ?
- Cô có một bông hoa, nhưng cô muốn tặng cho cô giáo của cô tám bông hoa, vậy thì cô sẽ phải làm như thế nào đây?Để biết được điều đó, cô sẽ dạy cho các con bài “ Thêm bớt trong phạm vi 8 “ nha!
Mở GAĐT slides 5
- Cô cho trẻ lặp lại tên bài day 2-3 lần,gọi một số trẻ lên nhắc lại.
* Hoạt động 2: Thực hiện việc thêm bớt trong phạm vi 8.
- Cô bảo! cô bảo!
- Cô bảo các con ngồi đẹp, mắt nhìn lên cô.
Mở GAĐT slides 6
+ Cô có tất cả mấy bông hoa đây các con ?
Cho trẻ đếm cùng cô.
Mở GAĐT slides 7
+ Cô có 7 bông hoa, cô làm sao để được 8 bông hoa?
Cô cho trẻ đếm cùng cô.
Cô cho trẻ lặp lại vài lần: 7 thêm 1 được 8
Mở GAĐT slides 8
+ Cô có tất cả mấy bông hoa các con?
Cô cho trẻ đếm cùng cô.
Cô cho trẻ lặp lại vài lần: 8 bớt 1 còn 7.
Mở GAĐT slides 9: cho trẻ xem các cách thêm bớt trong phạm vi 8, theo hướng chia 8 ra thành 2 phần.
Mở GAĐT slides 10
Cô thực hiện mẫu cho trẻ xem.
Bây giờ các con cùng nhau khởi động bài “ con thỏ” theo cô nha!
- Cô và trẻ cùng thực hiện.
Trời sang rùi!
+ Các con nhìn xem cô có gì đây?

Trẻ chú ý xem

Trẻ hát cùng cô

Cả lớp trả lời
Cá nhân trả lời
Cá nhân trả lời

Cả lớp chú ý lắng nghe
Trẻ lăp lại theo côBảo gì? Bảo gì?
Cả lớp cùng thực hiện

Cá nhân trả lời
Cả lớp cùng đếm

Cá nhân trả lời

Cả lớp đồng thanh

Cá nhân trả lời
Cả lớp đồng thanh

Cả lớp cùng chú ýDạ

Cả lớp tham gia
Dậy đi thôi
Cả lớp cùng trả lời

 + Thế trong chậu của cô có mấy bông hoa ? Cô cho trẻ đếm.
- Cô đem một bông hoa cắm vào chậu kế bên, vây còn lại mấy bông hoa các con? Cô cho trẻ đếm.
- Cho trẻ lặp lại vài lần: 8 bớt 1 còn 7.
+ Trong chậu của cô có 7 bông hoa, cô phải làm sao để được 8 bông hoa nè?
Cô cho trẻ lặp lại vài lần: 7 thêm 1 được 8.
Các cách thêm bớt còn lai: 2 với 6, 3 với 5, 4 với 4 thực hiện tương tự.
Mở GAĐT slides 11: cắm hoa theo yêu cầu của cô.
Bảo thổi! bảo thổi! thổi cái rổ sau lưng ra trước mặt các con
Cô cho trẻ thực hiện việc thêm bớt trong phạm vi 8 theo yêu cầu của cô.
Cô theo dõi, quan sát,nhận xét trẻ.
Mở GAĐT slides 12: cắm hoa theo ý thích
- Cô giải thích cách cắm; cô cho trẻ cắm hoa vào 2 chậu kế bên, làm sao cho tất cả số lượng hoa trong 2 chậu đó bằng 8.
- Cô cho trẻ thực hiện 1lân, cô quan sát, nhận xét.
* Hoạt động 3: Trò chơi “ hái quả”.
Mở GAĐT slides 13
- Cách
 
Gửi ý kiến