Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lịch sử lớp 5 sấm sét đêm giao thừa

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày gửi: 20h:00' 09-02-2009
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 1095
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Đức Thịnh)
LỊCH SỬ LỚP 5
Kiểm tra bài cũ

Đường Trường Sơn có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với sự nghiệp chống Mĩ, cứu nước?
b. Là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực. cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam
a. Là con đường giao thông để nhân dân các vùng miền đi lại
d. Góp phần mở rộng giao thông ở đồng bằng.
c. Góp phần mở rộng giao thông ở miền núi.
y
Sấm sét đêm giao thừa
thảo luận

Sấm sét đêm giao thừa
1. Đêm 30 Tết 1968 khi mọi người chuẩn bị đón giao thừa thì các chiến sĩ giải phóng làm gì ?
2. Thuật lại cuộc tấn công của quân giải phóng vào Sài Gòn ?
3. Cùng với cuộc tấn công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công ở những nơi nào ?
4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động như thế nào đến Mĩ và chính quyền Sài Gòn ?
2. Thuật lại cuộc tấn công của quân giải phóng vào Sài Gòn ?
3. Cùng với cuộc tấn công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công ở những nơi nào ?
4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động như thế nào đến Mĩ và chính quyền Sài Gòn ?
Hãy thuật lại cuộc tiến công vào Sứ quán Mĩ cuả quân giải phóng miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 ?

1. Sau ®ßn b¾t ngê TÕt MËu Th©n n¨m 1968 MÜ tiÕp tôc ngoan cè kh«ng chÊp nhËn ®µm ph¸n ë Pa-ri
2. Nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh ë MÜ ñng hé cuéc chiÕn tranh chÝnh nghÜa cña nh©n d©n ViÖt Nam
3. Cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy ®· g©y cho ®Þch nhiÒu thiÖt h¹i nÆng nÒ
S
Đ
Đ
ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 làm cho Mĩ và quân đội Sài Gòn thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ, tạo thế thắng lợi cho quân dân ta.
Tạo ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cưú nước.


Quân giải phóng
Huế
Đà Nẵng
Nha Trang
Cần Thơ
Sài Gòn
Nơi khác
Mĩ và
quân đội
Sài Gòn
thiệt hại
nặng nề,
hoang
mang
lo sợ

Cách mạng Việt Nam tiến
dần đến thắng lợi hoàn toàn.
Tổng
tiến
công

nổi dậy
Tết
Mậu
Thân
năm
1968
b. Đà Nẵng
a. Huế
c. Nha Trang
d. Sài Gòn
G
I
A
H

A
O
T
Kính chúc quý Thầy Cô ngày 8/3
Vui vẻ - Hạnh phúc
No_avatar
bài viết rấT HAY !!1
No_avatarf

chẳng có bài mình định tìm v.
 

Avatar

hay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓