Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập tổ chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:29' 01-04-2011
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 628
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 55/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 10 tháng 8 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các tổ chuyên môn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011;
Xét đề nghị của phó Hiệu trưởng chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các tổ khối trong nhà trường năm học 2010 - 2011 gồm các tổ và các ông (bà) được cử giữ các chức danh trong các tổ như sau:
1. Tổ chuyên môn lớp 1
(Có danh sách kèm theo)
2. Tổ chuyên môn lớp 2 - 3
(Có danh sách kèm theo)
3. Tổ chuyên môn lớp 4 -5
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các tổ chuyên môn trong nhà trường làm việc theo quy định tại Điều 15 Điều lệ trường tiểu học 2007 và Quy chế làm việc của nhà trường.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 1;
- Lưu văn thư (5).

Cao Thống SuýDANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-ĐK1 ngày 10 tháng 8 năm 2010)
1. Tổ chuyên môn lớp 1
STT
Họ và tên
Chức vụ/nhiệm vụ được phân công
Ghi chú

1
Thái Thị Thảo
Tổ trưởng/ CN lớp 1A


2
Trịnh Thị Kim Liên
GVCN lớp 1 B


3
Nguyễn Thị Lành
GVCN lớp 1 C


4
Nguyễn Thị Mai Trang
GV dự khuyết


5
Nguyễn Hồng Thống Nhất
GV chuyên nhạc, kiêm Ban văn thể


6
Lý Thị Thanh Tâm
Nhân viên TV-TB


7
Nguyễn Thị Mai
Phó HT


2. Tổ chuyên môn lớp 2 - 3
STT
Họ và tên
Chức vụ/nhiệm vụ được phân công
Ghi chú

1
Bùi Thị Lệ
Tổ trưởng/ CN lớp 2A


2
Đỗ Thị Liên Hoa
GVCN lớp 2B


3
Lê Thị Thanh Lan
GVCN lớp 2 C


4
Trần Thị Hương
GVCN lớp 3A


5
Trần Thị An
GVCN lớp 3B


6
Trần Công Sơn
GVDK, chuyên trách công tác phổ cập


7
Nguyễn Thị Hằng
GV dự khuyết


3. Tổ chuyên môn lớp 4 - 5
STT
Họ và tên
Chức vụ/nhiệm vụ được phân công
Ghi chú

1
Trần Thị Khuyên
GVCN lớp 4A


2
Hồ Xuân Ánh
GVCN lớp 4B


3
Lê Thị Ngọc Hạnh
GVCN lớp 4C


4
Nguyễn Minh Thanh
Tổ trưởng/GVCN lớp 5A


5
Võ Thị Thu Thuý
GVCN lớp 5 B


6
Nguyễn T Ánh Tuyết
GVCN lớp 5 C


7
Cao Thống Suý
Hiệu trưởng


8
Đỗ Nhật Vi
GV chuyên Anh vănHIỆU TRƯỞNG
Cao Thống Suý
 
Gửi ý kiến