Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 25 BTTH3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Blu - Sky
Ngày gửi: 10h:47' 08-02-2009
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 8/2/2009
Tiết 25
Bài tập và thực hành số 3
(tiết 2)

I. Mục tiêu:
- Củng cố cho học sinh những hiểu biết về kiểu dữ liệu mảng.
- Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn.
- Hình thành các kĩ năng cơ bản làm việc với kiểu mảng (một chiều) trong lập trình: Khai báo mảng, nhập dữ liệu cho mảng, đưa ra màn hình chỉ số và giá trị các phần tử của mảng, duyệt qua tất cả các phần tử của mảng để xử lý từng phần tử.
- Nắm được ba thuật toán cơ bản và đơn giản thường gặp với dữ liệu kiểu mảng: Tính tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện nào đó; đếm số các phần tử thỏa mãn điều kiện nào đó; tìm phần tử lớn nhất (hay nhỏ nhất) của mảng cùng với vị trí của nó trong mảng.
- Hình thành và rèn luyện tư duy lập trình, tác phong của người lập trình.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học:
Phương pháp: Các phương pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS, thực hành.
Phương tiện: SGK, sách bài tập, sách giáo viên tin 11, giáo án,phòng máy tính, máy chiếu (Projector).
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
Lớp
11A
11B
11C
11D
Ghi chú

Ngày dạy


Sĩ số2. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS. Kết hợp kiểm tra kiến thức trong giờ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV/HS
Nội dung

GV: Chia HS theo nhóm (2HS/1 máy)
GV: Giới thiệu bài toán 2:
Yêu cầu HS xác định dữ liệu đầu vào, đầu ra.
HS: Xác định thông tin vào, ra của bài toán.

GV: Yêu cầu HS phân tích bài toán, viết các đoạn chương trình thực hiện việc khai báo, nhập mảng A, tìm phần tử lớn nhất. (Thực hiện theo nhóm)
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
GV: Tổ chức ghép các đoạn lệnh tạo nên bộ khung của chương trình.
Giới thiệu chương trình mẫu ở mục 1a.
GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu chương trình thông qua các câu hỏi:
- Các câu lệnh nào thực hiện việc nhập dữ liệu cho mảng?
- Câu lệnh for - do cuối cùng thực hiện nhiệm vụ gì?Giải thích?
- Biến j có vai trò gì?
HS:quan sát chương trình và trả lời câu hỏi của GV.
GV: Yêu cầu HS chỉnh sửa chương trình ở Bài 1 để được chương trình của Bài 2. Chạy và kiểm thử chường trình.
HS: Sửa và chạy thử chương trình.
GV: Yêu cầu HS theo dõi giá trị của biến j (Sử dụng công cụ Debug )
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
GV: Để đỡ mất thời gian nhập dữ liệu từ bàn phím ta có thể thay 2 câu lệnh:
write(‘Phan tu thu ‘, i, ‘ = ‘);
readln(A[i]);
bằng câu lệnh nào?
(A[i]:=random(300) - random(300);)
GV: Tiếp tục yêu cầu HS chỉnh sửa chương trình để đưa ra màn hình giá trị nhỏ nhất và chỉ số của giá trị nhỏ nhất.
(Thay lệnh: if A[i]>A[j] then j:=i;
bởi lệnh: if A[i]HS: Chỉnh sửa chương trình và chạy để kiểm thử.
GV: Tiếp tục yêu cầu HS chỉnh sửa chương trình để đưa ra màn hình phần tử lớn nhất và chỉ số (nếu có nhiều phần tử cùng đạt giá trị lớn nhất thì in ra phần tử có chỉ số lớn nhất).
Hướng dẫn:
(Thay lệnh: if A[i]>A[j] then j:=i;
bởi lệnh: if A[i]>=A[j] then j:=i;)
HS: Chỉnh sửa chương trình và chạy để kiểm thử.

GV: Đưa ra yêu cầu 2 (Mục 1b)
GV: Hướng dẫn HS thông qua các câu hỏi:
- Chương trình có cần giữ lại đoạn tìm phần tử lớn nhất không?
- Để đưa ra tất cả các chỉ số của các phần tử đạt giá trị lớn nhất đó có cần duyệt lại tất cả các phần tử của mảng không?
- Những chương trình có được ở bài 1 cũng đã từng duyệt qua tất cả các phần tử của một mảng, mỗi phần
 
Gửi ý kiến