Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tra Dac Luc
Ngày gửi: 21h:53' 29-03-2011
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 1266
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN NGÃ NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi Bộ Trường TH-THCS Mỹ Bình
Mỹ Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2011
BẢN ĐĂNG KÝ
“Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011”

- Họ và tên: Trà Đắc Lực
- Chức vụ: GV
- Đơn vị công tác : Trường TH-THCS Mỹ Bình.
Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân Tôi nhận thấy còn một chuyên đề cần phải học tập và rèn luyện nhiều hơn trong bố chuyên đề đó là: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”
I/ Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động để làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Từ đó, ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
II/ Những kết quả cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân.
1/ Những kết quả đạt được:
- Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:
+ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị: cá nhân học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, lý luận. Bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành các lớp học trên chuẩn, lớp cán bộ quản lý…
+ Sống đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm.
2/ Những việc chưa làm được, nguyên nhân.
- Bên cạnh những kết quả đã làm được, bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như:
+ Chưa khéo léo, trong việc góp ý với đồng chí, đồng nghiệp.
+ Chưa phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn, nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn, đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng.
3/ Phương hướng phấn đấu của bản thân.
- Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở.
- Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú.
- Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn,chân thành góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.
- Tự rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một cán bộ công chức, không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Không ngừng rèn luyện về
 
Gửi ý kiến