Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach mua sam TBDH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:27' 26-03-2011
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Cẩm Sơn
Thực hiện Kế hoạch mua sắm bổ sung thiết bị dạy học
Năm học 2008 - 2009

Stt
Tên thiết bị
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23Tổng số

Thủ trưởng đơn vị Cẩm Sơn, ngày tháng năm 200
( Kí tên,đóng dấu ) Người lập biểuNguyễn Thị LanTrường THCS Cẩm Sơn Kế hoạch mua sắm bổ sung thiết bị dạy học
****** Năm học 2008 - 2009

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2008 - 2009
- Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy dọc của trường
- Căn cứ vào khả năng ngân sách tài chính và học phí năm học 2008 - 2009
- Trường THCS Cẩm Sơn xây dựng kế hoạch mua sắm CSVC, trang TBDH như sau:

Stt
Nội dung
Số
lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15
Tổng số


( Ghi bằng chữ: ................................................................................................................)


Thủ trưởng đơn vị Cẩm Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2008
( Kí tên,đóng dấu ) Người lập biểuNguyễn Thị Lan

Phòng giáo dục Cẩm Giàng
Trường THCS Cẩm Sơn


Kế hoạch mua sắm
Thiết bị dạy học

Năm học 2008 – 2009
 
Gửi ý kiến