Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thach Vu
Ngày gửi: 16h:29' 23-03-2011
Dung lượng: 130.5 KB
Số lượt tải: 1820
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Kim Tuyến)

Phòng GD&ĐT Thạnh Trị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Vĩnh lợi Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******** ************
CHUYÊN ĐỀ :


MỘT SỐ BIỆN PHÁP
VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Năm học 2009 – 2010

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
------------------------------------

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài :
Ở trường phổ thông nói chung, trường tiểu học nói riêng, GVCN lớp có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và hình thành nhân cách cho học sinh. Tuy giáo viên đã qua trường lớp đào tạo. Song, trong thực tế nhiều giáo viên chưa hiểu hết vai trò trách nhiệm của mình, hay nói đúng hơn không biết bắt nguồn từ đâu và làm như thế nào để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm của mình?
Xuất phát từ những lí do trên tôi đi sâu nghiên cứu tìm hiểu nội dung công tác chủ nhiệm lớp nhằm giúp cho giáo viên thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, bên cạnh đó còn giúp cho giáo viên nắm được kĩ năng nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm của mình. Đặc biệt là chất lượng giáo dục và hình thành nhân cách cho học sinh sẽ từng bước nâng dần.

B . PHẦN NỘI DUNG

B/1. Tìm hiểu cơ sở lý luận:
GVCN lớp ở trường THCS cũng như trường tiểu học đều có một số nhiệm vụđối với công tác chủ nhiệm lớpvà việc hoàn thiện trình độ nhân cách của bản thân để trở thành nhà sư phạm tốt.
+ Nắm vững mục tiêu của cấp học, lớp học và chương trình dạy dạy, giáo dục của nhà trường.
+ Tìm hiểu nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường.
+ Tiếp nhận học sinh lớp chủ nhiệm, nghiên cứu và phân tích mọi đặc điểm của đối tượng trong lớp và các yếu tố tác động đến các em, bao gồm đặc điểm tâm sinh lí, nhân cách, năng lực của mỗi em, hoàn cảnh gia đình và sự quan tâm gia đình đối với con cái.
+ Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, người GVCN phải tự hoàn thiện nhân cách của người thầy giáo.
+ Một trong những nhiệm vụ quan trọng của GVCN lớp là không ngừng học tập chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nhằm đổi mới công tác tổ chức giáo dục, dạy họ, góp phần nâng cáo chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường phổ thông.
+ GVCN phải là người tổ chức liên kết toàn xã hội để xây dựng môi trường su phạm lành mạnh, thống nhất tác động, thực hiện các mục tiêu, nội dung giáo dục.B/1. dung cơ bản:
Kế hoạch công tác của GVCN, là chương trình hoạt động của GVCN đối với việc chỉ đạo lớp chủ nhiệm, thực hiện các mục tiêu GD học sinh đối với một lớp. Hiệu quả GD học sinh của lớp phụ thuộc phần lớn vào tính khoa học của kế hoạch GD học sinh của GVCN. Kế hoạch chủ nhiệm lớp gồm có các nội dung như sau :

I/. LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Những điều kiện để xây dựng kế hoạch
Để có kế hoạch xác với thực tế, cần tìm hiểu rõ về :
- Mục tiêu và nhiệm vụ năm học.
- Kế hoạch giáo dục chung của trường
- Kế hoạch công tác Đoàn TN, Đội TNTPHCM nhà trường.
- Hệ thống cộng tác viên để thực hiện các mặt giáo dục
- Đặc điểm tình hình của lớp, những mặt mạnh và thuận lợi của lớp về mọi mặt ( Đạo đức, văn hóa, văn nghệ và thể thao ) những mặt yếu và hạn chế của lớp.
- Đặc điểm của gia đình HS : Hoàn cảnh gia đình về mặt kinh tế, tình cảm, trình độ, mức độ quan tâm GD con cái và phương pháp GD con cái…v..v..

2. Lập kế hoạch hoạt động:
a) Cơ cấu tổ chức học sinh của lớp :
Danh sách đội ngũ tự quản,danh sách các tổ học sinh, các nhóm chuyên môn : đội văn nghệ, đội bóng, đội văn, toán…v..v…
b) Xác định mục tiêu phấn đấu chung của lớp.
- Học tập : Chỉ tiêu cần đạt, kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém…
- Văn thể
- Lao động
- Xây dựng tập thể lớp
- Các hoạt động giáo dục
II/. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH
Đánh giá kết quả GD HS là một trong những nội dung lớn và hết sức quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp. Bởi lẽ nó không phải chỉ phản ánh kết quả
 
Gửi ý kiến