Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương Trang
Ngày gửi: 07h:22' 16-03-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 418
Số lượt thích: 1 người (Hồ Thị Phương Thao)

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC
ĂNG-GHEN

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
Giúp học sinh:
-Nhận thức được những đóng góp quan trọng của Các Mác đối với nhân loại.
-Hiểu nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen.
-Biết ơn, trân trọng những thành quả Cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra.
B/ PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
1/ PHƯƠNG TIỆN: SGK, SGV, giáo án…
2/PHƯƠNG PHÁP: Phân tích, đưa ra tình huống có vấn đề & hệ thống câu hỏi gợi mở.
C/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1/ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC:
2/ KIỂM TRA BÀI CŨ: Bài “Về luân lí xã hội ở nước ta”
3/ GIỚI THIỆU BÀI MỚI:
4/ GIẢNG BÀI MỚI:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CHÍNH

-GV gọi 1 HS đọc tiểu dẫn. Gv tóm lược những ý chính về Ăng-ghen, Các Mác-Ăng-ghen viết văn bản trong hoàn cảnh nào?
I/ TÌM HIỂU CHUNG:
1/ Ăng-ghen: (1820 - 1895) là nhà triết học người Đức, bạn thân của Mác, nhà hoạt động Cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới & Quốc tế cộng sản.
2/ Các Mác: (1818 - 1883)
(SGK)
3/ Văn bản: là điếu văn, do Ăng-ghen viết & đọc trước mộ MácGV gọi HS đọc văn bản. Yêu câu cả lớp theo dõi, chia bố cục
-Các Mác có những cống hiến vĩ đại nào?
-Quy luật phát triển của lịch sử loài người là quy luật nào? Chi tiế nào trong văn bản thể hiện quy luật đó?
Lưu ý: GV cần giải thích về giá trị thặng dư.


-Vì sao nói cống hiến thứ ba là quan trọng nhất?

-Ăng-ghen thể hiện thái độ & tình cảm gì đối với Mác? Chi tiết nào thể hiện điều đó?


-Nhận xét về nghệ thuật của văn bản?

-GV tổng kết nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
II/ ĐỌC – HIỂU:
Bố cục: 3 phần
-Phần 1 (Đoạn 1 & 2): Thời gian & không gian Mác qua đời.
-Phần 2 ( Đoạn 3, 4, 5, 6): Những cống hiến to lớn của Mác đối với sự phát triển của nhân loại.
-Phần 3 ( Đoạn 7): Đề cập đến giá trị tổng quát của những cống hiến của Mác. Những cống hiến đó đều hướng vào mục tiêu phục vụ nhân loại.
1/ Những cống hiến vĩ đại của Các Mác:
Cống hiến 1: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.
Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.
D/C: “…đó là con người…..tôn giáo” SGK- 93

Cống hiến 2: Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay & của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra.
Đó là quy luật về giá trị thặng dư.
Cống hiến 3: Kết hợp lí luận với thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng - khoa học thành hành động cách mạng.
Vì:
+Khoa học đối với Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng.
+Trước, Mác là một nhà Cách mạng
+Với Mác, đấu tranh là một hành động tự nhiên.
Nhận xét:
-Ba cống hiến được sắp xếp theo thứ tự tăng tiến, cống hiến sau quan trọng hơn cống hiến trước.
-So sánh cống hiến của Mác với cống hiến của Đác-uyn ( nêu bật tầm vóc lớn lao của ba cống hiến vĩ đại của Mác, là “nhà tưi tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”.
2/ Thái độ, tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác:
-Trân trọng, đánh giá cao vai trò & những cống hiến vĩ đại của Mác. D/C: “Con người ấy….gây ra” SGK - 93
-Đề cao bản lĩnh & nhân cách của Mác.
D/C: đoạn 7 - SGK - 94
-Xót thương chân thành, cảm động.
D/C: “Để Mác ở lại….nghìn thu” SGK - 93
“Tên tuổi & sự nghiệpcuả ông đời đời sống mãi” SGK - 94
3/ Nghệ thuật:
-Lập luận chặt chẽ.
-Những biện pháp so sánh tăng tiến
-Văn chính luận giàu sức biểu cảm.
III. TỔNG KẾT ( Ghi nhớ/ SGK
 
Gửi ý kiến