Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự nhận xét đánh giá ....Công chức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lò Văn Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:08' 14-03-2011
Dung lượng: 4.8 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD - ĐT ……………………
TRƯỜNG ………………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TỰ NHẬN XÉT
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC
Năm học : 20…… - 20…....

Họ và tên: …………………………... Ngày tháng năm sinh: …………………………..
Đơn vị công tác: Trường ………………….. huyện …………. tỉnh …………………..
Hệ số lương: ……… . Bậc: …...
Trình độ chuyên môn: ………………….. Hệ đào tạo: …………………...
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy lớp ………..
Qua một năm công tác tôi tự nhận xét, đánh giá về bản thân mình như sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống:
Luôn có tư tưởng lập trường vững vàng, an tâm công tác. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nghiêm chỉnh chấp hành qui chế của ngành cũng như những qui định của nhà trường. Đảm bảo số lượng, chất lượng và ngày giờ công. Luôn có ý thức giữ gìn đạo đức và nhân cách nhà giáo, có lối sống giản dị, lành mạnh trong sáng của người giáo viên. Có ý thức phê và tự phê, chống các biểu hiện tiêu cực. Được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. Có tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tận tình.
Tự xếp loại về Phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống: ………..
2. Chuyên môn nghiệp vụ:
Năm học 20…. - 20…., tôi được phân công giảng dạy lớp …………. Lên lớp luôn đảm bảo duy trì về số lượng,chất lượng học sinh ngồi học:
- Số lượng: + Đầu năm: …… HS.
+ Cuối năm:……. HS. Đạt ……%.
- Chất lượng: + …….% HS được chuyển lớp.
+ …….% HS đạt học lực trung bình trở lên.
- Xếp loại Hồ sơ và giáo án: ……..
Tôi luôn có tinh thần học hỏi và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật. Soạn giảng đầy đủ, có chất lượng đúng theo "Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng" do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
Có biện pháp để nâng cao chất lượng trong chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng các mặt giáo dục học sinh.
Tự xếp loại về Chuyên môn nghiệp vụ: ……….
3. Có khả năng phát triển vè chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.
4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm:
Luôn có tư tưởng lập trường vững vàng, an tâm công tác. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Nghiêm chỉnh chấp hành qui chế của ngành, của nhà trường. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật. Soạn giảng đầy đủ, có chất lượng đúng theo "Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng" do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
Cần linh hoạt và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệm vụ tốt hơn nữa.

5. Tự nhận xét đánh giá xếp loại chung: ……….

…………………, ngày … tháng …. năm …..
Người tự nhận xét
……………………………….


6. Nhận xét của tổ chuyên môn
………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………., ngày…… tháng …… năm…….
Tổ trưởng
……………………………………


7. Nhận xét của nhà trường:
………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………, ngày…… tháng…… năm……..
Hiệu trưởng
……………………………………


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓