Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO AN HINH HOC 8 HKII(CKTKN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hao Anh Hung
Ngày gửi: 09h:07' 09-03-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 221
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 25/12/09 Ngày dạy:29/12/09

TIẾT 42: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
VÀ CÁCH GIẢI

A.MỤC TIÊU :
+Kiến thức : Nắm được khái niệm phưong trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình phương trình bậc nhất một ẩn, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
+Kỹ năng : Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn, cách biến đổi phương trình.
+ Rèn kỹ năng giải phương trình, phát triển tư duy lôgic HS.
B.CHUẨN BỊ :
- Sgk + bảng Phụ + bảng nhóm + đồ dùng học tập ...
C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1.Tổ chức:
2. Kiểm tra: GV: Em hãy nêu dạng tổng quát về phương trình một ẩn x
và lấy ví dụ ?
GV: Nhận xét và cho điểm.
GV: Từ các ví dụ GV chỉ ra phương trình bậc nhất một ẩn x và ĐVĐ
vào bài mới.
3. Bài mới:
*Đặt vấn đề: Phương trình 4x + 1 = 0 có tên gọi là gì ? Cách giải như thế nào ?
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng

Phương trình 4x + 1 = 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn
Tổng quát: Phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng ax + b = 0, a, b là các số xác định, a(0, x là biến số
GV: Hãy cho ví dụ về phương trình bậc nhất một ẩn ?
Cách giải PT như thế nào ? Để giải được PT ta cần biết hai quy tắc sau:

Từ 5 + 3 = 8 suy ra 5 = 8 – 3 đúng hay sai ?
Cách làm trên dựa vào quy tắc nào ?
Nhắc lại quy tắc chuyển vế ?
HS: a + b = c ( a = c – b
GV: Vế phương trình ta cũng có cách làm tương tự, cách làm này cho ta một phương trình mới tương tương với phương trình đã cho
GV: Vận dụng tìm phương trình tương đương với phương trình x – 6 = 0 ?
GV: Yêu cầu học sịnh đọc quy tắc chuyển vế sgk/8
Học sinh theo nhóm thực hiện ?1

Từ 2 + 1 = 3 suy ra 2(2 + 1) = 2.3 hoặc (2 + 1 )/2 = 3/2 đúng hay sai?
GV: Tương tự đối với phương trình ta cũng có thể làm như thế, các làm đó cho ta một phương trình tương đương với phương trình đã cho
GV: Yêu cầu học sinh đọc quy tắc nhân, chia sgk tr8
Học sinh theo nhóm thực hiện ?2

Vận dụng các quy tắc trên giải các phương trình bậc nhất một ẩn
Ví dụ: Giải phương trình: 7x + 3 = 0
Phương pháp:
7x - 3 = 0 ( 7x = 3
Nêu cách làm ?
GV: 7x = 3(x = 3/7. Nêu cách làm ?
HS: Chia hai vế của phương trình cho 7
GV:Tập nghiệm S của phương trình là gì ?
HS: S= {3/7}
Học sinh thực hiện ?3

1.Định nghĩa:
Dạng: ax + b = 0 (a ( 0)
Ví dụ:
3x + 1 = 0
2,3y – 2 = 02) Hai quy tắc biến đổi phương trình:
a)Quy tắc chuyển vế: sgkVí dụ:

ax + b = 0 (a ( 0)
( ax = -bb)Quy tắc nhân:

Ví dụ:
ax = b (a ( 0) ( x = 
3) Cách giải:
Ví dụ: Giải phương trình: 7x + 3 = 0

Tổng quát: ax + b = 0 ( a (0)
( ax = - b ( x = -b/a
Vậy phương trình bậc nhất luôn có một nghiệm là:
x = -b/a


IV.Củng cố và luyện tập:
-Nêu cách giải phương trình bậc nhất một ẩn?
V. Hướng dẫn về nhà:
-BTVN: 6,7,8,9 sgk tr10
Ngày soạn:01/01/10 Ngày dạy:05/01/10
TIẾT 43: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0
A.MỤC TIÊU :
+Kiến thức : Nắm được dạng phương trình đưa được về dạng phưong trình bậc nhất một ẩn, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
+Kỹ năng : Cách biến đổi phương trình đưa được về phương trình dạng ax + b = 0.
+ Rèn kỹ năng giải phương
No_avatarf
2009- củ rồi
No_avatarf
tao lao ko
 
Gửi ý kiến