Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiet 91 cau cam than

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thúy Nga
Ngày gửi: 12h:51' 22-02-2011
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 18/ 02/ 2011
Ngày giảng: 21/ 02/ 2011
Bài 21
Tiết 91: câu cảm thán
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
- Đặc điểm hình thức của câu cảm thán.
- Chức năng của câu cảm thán.
2. Kĩ năng
- Nhận biết câu cảm thán trong các văn bản.
- Sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
3.Thái độ
Có thái độ đúng đắn trong việc vận dụng câu cảm thán trong quá trình tạo lập văn bản và trong các tình huống giao tiếp cụ thể.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
1. Kĩ năng tự xác định giá trị
2. Kĩ năng ra quyết định
3. Kĩ năng giao tiếp
4. Kĩ năng hợp tác
5. Kĩ năng lắng nghe tích cực
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Bảng phụ
2. Học sinh: đọc và trả lời các câu hỏi trong sgk
IV. Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học
Thông báo, phân tích ngôn ngữ, nêu vấn đề( động não, đặt câu hỏi); thảo luận( chia nhóm, giao nhiệm vụ)
V. Các bước lên lớp
1. ổn định tổ chức ( 1’)
2. Kiểm tra ( 5’)
H. Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến? Cho ví dụ
Trả lời
- Câu câu khiến có sử dụng từ ngữ cầu khiến: hãy đừng chớ… thôi, đi, nào hoặc ngữ điệu cầu khiến, dùng để ra lệnh, khuyên bảo, yêu cầu, đề nghị
- Cuối câu cầu khiến khi viết dùng dấu chấm than, khi điều cầu khiến không được nhấn mạnh thì dùng dấu chấm
VD: học sinh lấy ví du
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động
* Khởi động ( 1’)
Ôi quê hương ta đẹp quá! ( Lê Anh Xuân)
H.câu trên có thuộc vào các kiểu câu em đã học không? thuộc kiểu câu nào, vì sao?
- Câu cảm thán dùng để bộc lộ tình cảm của người viết.
GV: Câu cảm thán có đặc điểm hình thức và chức năng như thế nào bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu
Hoạt động dạy và học
T/g
Nội dung

Hoạt động 1. hình thành kiến thức mới
* Mục tiêu
- Đặc điểm hình thức của câu cảm thán.
- Chức năng của câu cảm thán.
GV sử dụng bảng phụ
- HS đọc bài tập trên bảng phụ, nêu yêu cầu bài tập


H. Trong những câu trên câu nào là câu cảm thán?
- HS trả lời, GV nhận xét, KL


H. Đặc điểm hình thức nào giúp ta nhận biết câu cảm thán?
- HS trả lời, bổ sung, GV chốt

H. Hai câu trên dùng để thể hiện điều gì?

GV: người nói ( viết) có thể bộc lộ cảm xúc bằng kiểu câu khác( câu nghi vấn) nhưng trong câu cảm thán, cảm xúc của người nói ( viết) được biểu hiện bằng phương tiện đặc thù: từ ngữ cảm thán
H. Khi viết đơn, biên bản,
 
Gửi ý kiến