Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 09h:56' 17-02-2011
Dung lượng: 4.5 KB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị:……………………………. Mẫu số: C53-HD
Bộ phận:…………………………. (Ban hành theo Q Đ số: 19/2006/Q Đ/BTC
Mã đơn vị SDNS………………… Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số:……………………
Thời điểm kiểm kê:………………giờ………..ngày ……..tháng……..năm 20…….
Ban kiểm kê gồm:
"Ông/Bà,………………………….………..Chức vụ………………………….………….đại diện…………………………………………………….……………Trưởng ban"
"Ông/Bà,…………………………….……..Chức vụ……………………………….…….đại diện……………………………………………………………………Uỷ viên"
"Ông/Bà,……………………………….…..Chức vụ………………………………….….đại diện……………………………………………………………………Uỷ viên"
"Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:" Đơn vị tính: nghìn đồng/cái (chiếc)
Số TT "Tên tài
sản cố định" "Mã số
TSCĐ" "Nơi sử
dụng" Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
"Số
lượng" "Nguyên
giá" "Giá trị
còn lại" "Số
lượng" "Nguyên
giá" "Giá trị
còn lại" "Số
lượng" "Nguyên
giá" "Giá trị
còn lại""Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)" "Các uỷ viên
(Ký, họ tên)" "Trưởng ban kiểm kê
(Ký, họ tên)"
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓