Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Minh Tuấn
Ngày gửi: 19h:22' 29-01-2011
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN: SINH HỌC 10
CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

BÀI 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
KIẾN THỨC:
- Nêu được các hình thức sinh sản chủ yếu ở VSV nhân sơ (phân đôi, ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi).
- Mô tả được sự sinh sản phân đôi ở vi khuẩn (bắt đầu từ sự hình thành hạt mezoxom, DNA phân chia và hình thành vách ngăn).
- Nêu được các hình thức sinh sản chủ yếu ở VSV nhân thực (sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính.

KỸ NĂNG:
- Quan sát, suy luận.
- Thảo luận nhóm.

THÁI ĐỘ:
- Có thái độ đúng đắn trong việc nhận biết tầm quan trọng của các VSV.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống nhằm bảo vệ sức khỏe, bảo quản các loại thức ăn hoặc một số vật dụng trong gia đình.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào giải thích một số ứng dụng trong cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Hình động H26.1, H26.2, H26.3
- Phiếu học tập và đáp án phiếu học tập.
- Máy chiếu và một số tranh khác có liên quan đến bài học để phục vụ cho việc nắm vững kiến thức của học sinh.

III. PHƯƠNG PHÁP:
- Hỏi đáp tìm tòi
- Trực quan tìm tòi
- Quy nạp

IV. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:
- Các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và nhân thực.

V. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
BƯỚC 1: Ổn định lớp (1’)
BƯỚC 2: Kiểm tra bài cũ (5’)
a. Thế nào là môi trường nuôi cấy không liên tục?
b. Sinh trưởng của vi sinh vật là gì? Cho 1 ví dụ về thời gian thế hệ?
BƯỚC 3: Giảng bài mới (35’)

CÂU DẪN VÀO BÀI: một số vi khuẩn trong những điều kiện bất lợi có thể hình thành ở bên trong tế bào sinh dưỡng một cấu trúc đặc biệt bằng cách loại bỏ bớt nước, vỏ dày có canxidipicolinat, cấu trúc đó chịu được nhiệt độ cao và các chất độc hại…cấu trúc đó là nội bào tử của vi khuẩn. Vậy nội bào tử của vi khuẩn là gì?
Để trả lời vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu bài 26 “SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT”

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ


Hoạt động 1: Tìm hiểu các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ.
Mục tiêu: Nêu được các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ. Mô tả được sự phân đôi và nảy chồi của vi khuẩn.


HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS


- Các em hãy cho thầy biết ở VSV nhân sơ có bao nhiêu hình thức sinh sản? Hãy kể tên các hình thức đó?
- Sinh sản của vi sinh vật là gì?


1) Phân đôi:
- Phân đôi là hình thức phổ biến của VSV nào?

- Chiếu hình động H26.1 đặt câu hỏi gợi ý để định hướng cho học sinh quan sát (2’).
(chiếu lặp lại 1 lần nữa để học sinh quan sát)

+ Khi chuẩn bị phân đôi thì kích thước của tế bào vi khuẩn như thế nào?

+ Màng sinh chất của vi khuẩn sẽ như thế nào?

+ Mêzôxôm có vai trò gì?

+ Tiếp theo thì thành tế bào của vi khuẩn sẽ như thế nào?

+ Vậy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Từ 1 tế bào mẹ sẽ cho ra bao nhiêu tế bào con?

- Từ những diễn biến mà các em vừa quan sát hãy cho thầy biết sự phân đôi khác với nguyên phân ở điểm nào?


- Các em hãy cho thầy biết thế nào là sự phân đôi?


2) Nảy chồi và tạo thành bào tử:

- Nảy chồi thường gặp ở VSV nào?

- Chiếu động H26.2 và cho học sinh quan sát trả lời câu hỏi.
+ Thế nào là hiện tượng nảy chồi?


- Vi khuẩn có thể tạo thành những loại bào tử nào?
- Chiếu bảng tóm tắt về đặc diểm của các loại bào tử nhưng để trống. Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và điền vào chỗ trống đó.(4’)- Trong các loại bào tử thì bào tử nào là loại sinh sản?


- Tại sao nội bào tử không phải là loại bào tử sinh sản?→ Ơ VSV nhân sơ có
 
Gửi ý kiến