Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NGHỊ ĐỊNH 116 - 2011-CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CBGV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sỹ Ninh
Ngày gửi: 21h:28' 25-01-2011
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 2087
Số lượt thích: 0 người
CHÍNH PHỦ -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Số: 116/2010/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010


NGHỊ ĐỊNH
VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:
a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;
b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;
2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;
3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.
Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.
Điều 4. Phụ cấp thu hút
1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.
2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:
a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;
b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:
1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có
Avatar
co hay khong vay? toi thay chua chac chan dau, khi nao thi hanh moi tin duoc. du sao cung can NGHI VAN
No_avatar
toi cung thay that nghi van lam ,nghi dinh thi ai cung ra duoc ,nhung quan trong la co thi hanh hay khong ? va khi nao thi hanh hay ra nghi dinh ,dung de moi nguoi mung truoc hut sau...
No_avatar

 Tôi cung đong tinh vơi suy nghĩ cua 2 ban , vì răng nhieu che đo ngươi GV dang trong dai cả co

nhưng vân chưa thây gì ( PCTN ) chăng han . Tốt nhat khi nao cam đươc tiên rôi hăng hay

 .....Buôn lăm quy đong nghiêp ơi ! cac khoan GV phai trich nôp thi lại bị trư ngang...

No_avatar
khi nao moi duoc .toi cung buon qua di day duoc 3 nam ma khong du tien an ,co ai do hieu rang giao vien hop dong o mot huyen mien nui nhu toi kho khan den nhuong nao .cho viec chuyen cong chuc mai khong thay dau buon lam moi nguoi ah.toi nghi rang co nghi dinh 116 cs se do vat va hon,vay ma chua thay dau.
No_avatar
chế độ hưởng vung khó khăn được hưởng trong thời gian lâu không?hay chi được hương đến tháng 12 năm 2011 là hết.nếu vậy thì tôi thiệt thòi quá,tôi dạy 3 năm vùng khó khăn,năm nay tôi dạy vùng thuận lợi thì lại không được hưởng chế độ này,vì sao chính phủ lại ra nghị định như vậy thật là bất công,tôi chưa được hưởng hết vùng 3 lại cắt vùng 3,chưa được hưởng thu hút ban đầu,sao chính phủ không ra nghị định những ngươig nào mà chưa được hưởng hết vùng 3 khó khăn thì được hưởng tiếp,trong khi đó tôi vẫn dạy ở xã đó,
No_avatarf

Tôi cũng đang bức xúc vì tại sao những người cống hiến lâu năm cho ngành GD nay đã nghỉ hưu lại không được hưởng chế độ thâm niên .Tại sao đợt này nhà nước cho GV hưởng phụ cấp vùng kinh tế đặc biệt khó khăn là dợt hai mà những GV về từ năm 2001 đến nay lại không được hưởng , các bạn đồng nghiệp có bức xúc giống mình không ? Khóc

 

Avatar
Hôm nay website cá nhân sao kì vậy mấy thầy cô? Sao các bài liên quan đến video biến đâu mất hết rồi nhỉ? Khóc
Avatar

Chúc năm Nhâm Thìn an lành và hạnh phúc

http://greetingscraps.disk9.com/orkut/123%20greetings%20scraps%20ecards/Animations/Happy%20New%20Year/p68/alongway99/Happy%20New%20Year%20Animations/HappyNewYearFlowersStreamers.gif
No_avatar

Tôi quá bức xúc về việc tôi đang công tác tại trường thuộc xã miền núi của tỉnh Quảng Nam 5 năm nay mà không hưởng được chế độ 116/NĐ-CP.nghị định này của chính phủ đưa ra tại khoản 1 và 2  điều 3 thì tôi được hưởng hết 5 năm, nhưng tới sở nội vụ tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi không được nhận.Vậy Nghị Định của chính phủ bị bắt bỏ hay sao. Vậy quá thiệt thòi cho chúng tôi.

 
Gửi ý kiến