Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GDMT MÔN TIẾNG VIỆT

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PHẠM THỊ KIM OANH TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG QUẬN GÒ VẤP
Người gửi: Phạm Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 12h:22' 18-01-2011
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
1

Chuyờn d?

tớch h?p giỏo d?c b?o v? mụi tru?ng
trong cỏc mụn h?c núi chung
v mụn ti?ng vi?t núi riờng ? c?p ti?u h?c

Ph?n m?t

nh?ng v?n d? chung
2
A - Mục tiêu cần đạt
*Giáo viên cần biết và hiểu?* Giáo viên có khả năng?
- Mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn học.
- Phương pháp và hình thức dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT trong môn học.
- Cách khai thác nội dung và soạn bài để dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT trong môn học.
- Phân tích nội dung, chương tŕnh môn học, từ đó xác định được các bài có khả năng lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT trong môn học.
- Tích cực thực hiện dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT vào môn học.
3
B - Một số kiến thức về môi trường và giáo dục bảo vệ MT
I. Một số vấn đề về MT

- Khỏi ni?m giỏo d?c b?o v? MT
- M?c tiờu giỏo d?c BVMT trong tru?ng Ti?u h?c
- Phuong phỏp tớch h?p l?ng ghộp n?i dung giỏo d?c BVMT qua cỏc mụn h?c
II. Giáo dục bảo vệ MT trong trường Tiểu học
- Khái niệm về MT
- Chức năng chủ yếu của MT(4):
- Ô nhiễm môi trường
4
B - Một số kiến thức về môi trường và giáo dục bảo vệ MT
I. Một số vấn đề về MT
1. Khái niệm về MT
+ Mục tiêu riêng: Bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật (Luật BVMT2005).
+ Môi trường sống: Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
(MT tự nhiên: Bao gồm các yếu tố thiên nhiên như vật lí, hoá học, sinh học tồn tại ngoài ý muốn của con người;
MT xã hội: Tổng hoà các quan hệ giữa con người với con người. Đó là các luật lệ, thể chế, quy định nhằm hướng các hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo đ/k phát triển cuộc sống của con người)
5
2. Chức năng chủ yếu của MT: 4 chức năng chính
Môi trường
Không gian sống
của con người
Lưu trữ và cung cấp
các nguồn thông tin
Chứa đựng các
nguồn tài nguyên
thiên nhiên
Chứa đựng các
phế thải
do con người tạo ra
6
3. Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường hiểu một cách đơn giản là:
+ Làm bẩn, làm thoái hoá môi trường sống.
+ Làm biến đổi môi trường theo hướng tiêu cực toàn thể hay một phần bằng những chất gây tác hại( chất gây ô nhiễm). Sự biến đổi môi trường như vậy làm ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống con người và sinh vật, gây tác hại cho nông nghiệp, công nghiệp và làm giảm chất lượng cuộc sống của con người.
+ Nguyên nhân của nạn ô nhiễm MT là các sinh hoạt hàng ngày và hoạt động kinh tế của con người, từ trồng trọt, chăn nuôi đến các hoạt động công nghiệp, chiến tranh và công nghệ quốc phòng.

7
@) Một số thông tin về MT thế giới
- Khí thải công nghiệp 50% Điôxit cácbon gây hiệu ứng nhà kính.
- Khí hậu toàn cầu biến đổi & tần suất thiên tai gia tăng(bão, nước biển dâng, động đất…)
- Suy giảm tầng ôzôn
- Nguồn tài nguyên bị suy thoái(đất, nước, rừng…)
- Ô nhiễm MT đang xảy ra trên quy mô rộng.
8
@) Một số thông tin về MT của Việt Nam
Suy thoái MT đất:
Trên 50% diện tích đất tự nhiên (3,2 triệu ha đất đồng bằng, 13 triệu ha đất đồi núi) bị thoái hoá. Diện tích không gian sống bình quân của người Việt Nam đang ngày càng bị thu hẹp . Năm 1940, diện tích đất bình quân theo đầu người là 0,2 ha thì đến năm 2005 chỉ còn 0,11 ha.
0,2 ha
Nam 1940
0,11 ha
Nam 2005
Minh hoạ DT đất bình quân theo đầu người bị thu hẹp từ năm 1940 đến năm 2005
9
- Suy thoái rừng: Chất lượng rừng bị giảm; diện tích rừng bị thu hẹp
10
- Rừng bị tàn phá
-Hậu quả(úng, lụt)
11
- Suy giảm đa dạng sinh học
M?t s? loi dang cú nguy co b? suy gi?m, tuy?t ch?ng
VN du?c coi l m?t trong 15 trung tõm da d?ng sinh h?c cao nh?t th? gi?i
100-150 con
1500-2000 con
80-100 con
1000 con
12
Hệ
Thực
vật
13
Loa`i bo` sa?t
14
Loa`i ờ?ch
15
Loa`i thu?
16
Loa`i chim
17
Buụn ba?n dụ?ng võ?t hoang da~
18
- Ô nhiễm MT nước, không khí
Nguyên nhân
ô nhiễm MT nước
19
Ra?c
tha?i
Sinh
hoa?t
Nuo?c tha?i cụng nghiờ?p
(sụng Thi? Va?i)
Khói bụi nhà máy)
20
II. Gia?o du?c ba?o vờ? mụi truo`ng trong truo`ng Tiờ?u ho?c
1. Khái niệm bảo vệ môi trường:
Giáo dục BVMT là một quá tŕnh ( thông qua các hoạt động
giáo dục chính quy và không chính quy) h́nh thành và phát triển ở người học sự hiểu biết, kỹ năng, giá trị và quan tâm tới những vấn đề về môi trường, tạo điều kiện chi họ tham gia vào phát triển xã hội bền vững về sinh thái.
2. Mu?c tiờu gia?o du?c BVMT trong truo`ng Tiờ?u ho?c:
a.Lm cho h?c sinh bu?c d?u bi?t v hi?u:
+ Cỏc thnh ph?n c?a mụi tru?ng: d?t, nu?c, khụng khớ, ỏnh sỏng, d?ng th?c v?t v quan h? gi?a chỳng.
+ M?i quan h? gi?a con ngu?i v cỏc thnh ph?n mụi tru?ng.
+ ễ nhi?m mụi tru?ng.
+ Bi?n phỏp BVMT xung quanh(nh ?, tru?ng l?p, du?ng lng.)
21
b. HS bước đầu có khả năng:
+ Tham gia các hoạt động BVMT phù hợp với lứa tuổi( trồng, chăm sóc cây; làm cho MT xanh-sạch-đẹp)
+ Sống hoà hợp, gần gũi, thân thiện với môi trường.
+ Sống tiết kiệm, ngăn nắp, vệ sinh, chia sẻ, hợp tác
+ Yêu quý thiên nhiên, gia đ́nh, trường lớp, quê hương, đất nước.
+ Thân thiện, quan tâm tới môi trường
3.Cách thức đưa nội dung GDBVMT vào chương tŕnh
Tích hợp lồng ghép GDBVMTvào các môn học cấp Tiểu học có 3 mức độ:
- Mức độ toàn phần
- Mức độ bộ phận
- Mức độ liên hệ
22
Mụn ho?c
Môn học
GDBV Mụi truo`ng
GDBV Môi trường
GDBV Mụi truo`ng
Môn học
GDBV Môi trường
Môn học
Toa`n phõ`n
Ba?n phõ`n
Liờn hờ?
Mức độ tích hợp giáo dục
BVMT trong môn học
23
* GD BVMT bao gụ`m
Kiờ?n thu?c
GIO D?C MễI TRU?NG
VỀ

GIA?O DU?C MễI TRUO`NG
Ky~ nang
Y? thu?c
Tha?i dụ?
trong
Kĩ năng
Hành động
GIA?O DU?C MễI TRUO`NG
24
TRễ`NG, CHAM SO?C CY XANH
THU DO?N RA?C THA?I
Mễ?T Sễ? HI`NH A?NH BA?O Vấ? MễI TRUO`NG
Phần 2:
Tích hợp GDBVMT trong môn Tiếng Việt
GDMT
26

I - MỤC TIÊU, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP.
1.- Mu?c tiờu
Giỏo d?c BVMT qua mụn Ti?ng Vi?t ? c?p Ti?u h?c nh?m giỳp h?c sinh:
- Hi?u bi?t v? m?t s? c?nh quan thiờn nhiờn, v? cu?c s?ng gia d?nh, nh tru?ng v xó h?i g?n gui v?i h?c sinh qua ng? li?u dựng d? d?y cỏc ki nang d?c (H?c v?n, T?p d?c), vi?t ( Chớnh t?, T?p vi?t, T?p lm van ), nghe - núi ( K? chuy?n).
. - Hình thành những thói quen, thái độ ứng xử đúng đắn và thân thiện với môi trường xung quanh .
- Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp qua các hành vi ứng xử cụ thể: Bảo vệ cây xanh, giữ ǵn vệ sinh môi trường và danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước; Bước đầu biết nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường để làm cho cuộc sống tốt đẹp.
GDMT
2.Các phương thức tích hợp
Là những bài học có ND trực tiếp về GDBVMT (chủ điểm thiên nhiên, đất nước.)
TRỰC TIẾP
GIÁN TIẾP
Là những ND có liên quan về MT: GV cần liên hệ và GD tự nhiên, hài hòa, mức độ hợp lý
28

Khai thỏc tr?c ti?p (n?i dung giỏo d?c BVMT n?m ngay trong n?i dung bi h?c).
Giỏo viờn giỳp h?c sinh hi?u, c?m nh?n du?c d?y d? v sõu s?c n?i dung bi h?c chớnh l gúp ph?n giỏo d?c tr? m?t cỏch t? nhiờn v? ý th?c b?o v? mụi tru?ng.
Nh?ng hi?u bi?t v? mụi tru?ng du?c h?c sinh ti?p nh?n qua cỏc bi van, bi tho s? in sõu vo tõm trớ cỏc em . T? dú, cỏc em s? cú nh?ng chuy?n bi?n v? tu tu?ng , t?nh c?m v cú nh?ng hnh d?ng t? giỏc b?o v? mụi tru?ng. Dõy l di?u ki?n t?t nh?t d? n?i dung giỏo d?c BVMT phỏt huy tỏc d?ng d?i v?i h?c sinh thụng qua d?c thự c?a mụn Ti?ng Vi?t.
.
29
Ví dụ :
Khi dạy học sinh luyện đọc ứng dụng đoạn thơ có tiếng mang vần mới học và các tiếng mang vần đã học ( Bài 82 TV 1 tập 1 trang 166 ) nội dung đoạn thơ chính là bài học về GDBVMT.
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích, ri rích
Có ích, có ích
Yêu cầu chính là học sinh đọc đúng đoạn thơ, nắm vững tiếng chứa vần mới học. Yêu cầu về GDBVMT: giúp học sinh cảm nhận được nội dung đoạn thơ, yêu thích chú chim sâu có ích cho môi trường thiên nhiên và cuộc sống.
30
Khai thỏc giỏn ti?p
Giỏo viờn c?n cú ý th?c " tớch h?p " , "l?ng ghộp" b?ng cỏch g?i m? v?n d? liờn quan d?n b?o v? mụi tru?ng nh?m giỏo d?c h?c sinh theo d?nh hu?ng v? giỏo d?c BVMT .
-Giỏo viờn cung c?n xỏc d?nh rừ : dõy l yờu c?u "tớch h?p" theo hu?ng liờn tu?ng v m? r?ng , do v?y ph?i th?t t? nhiờn , hi ho v cú m?c d?, trỏnh khuynh hu?ng liờn h? lan man, "sa d " ho?c gu?ng ộp , khiờn cu?ng, khụng phự h?p v?i d?c thự mụn h?c.
31
Ví dụ:
Lớp 1 -( Tuần 10) - Kể chuyện: Cô chủ không biết quý t́nh bạn
- Dựa vào nội dung câu chuyện, GV có thể rút ra bài học và liên hệ về ý thức BVMT cho HS: cần sống gần gũi chan hoà với các loài vật quanh ta và biết quý trọng tình cảm bạn bè dành cho ḿnh
32
II.- NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MT TRONG MÔN TIẾNG VIỆT
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Ở mỗi lớp nội dung tích hợp GDBVMT ngày một nâng cao hơn (phụ thuộc vào nội dung bài học). Đặc biệt là giáo dục ý thức, hành động cụ thể thì mức độ khác nhau rõ rệt.
33
GDMT
3.Một số lưu ý về tích hợp GDBVMT trong dạy và học các phân môn Tiếng Việt:

1. Xác định mục tiêu bài học có tích hợp GDMT (chú ý về mục tiêu của Chuẩn KT-KN mới)
2. Lựa chọn hình thức tích hợp (trực tiếp hay gtiếp)
3. Lựa chọn phân môn trong cùng chủ điểm để tích hợp;
4. Việc đánh giá giờ dạy (có tích hợp GDBVMT)
5. Thời lượng, mức độ tích hợp (Kim tự tháp học tập: trong15% của bài giảng, bài đọc)
6. Tránh lạm dụng tích hợp -> quá tải với HS.
KIM TỰ THÁP HỌC TẬP
Bài giảng
Bài đọc
Nghe nhìn
Chứng minh
Thảo luận
Thực hành
Nguồn: Phòng Huấn Luyện Quốc Gia (Döï aùn Tetra Pak)
GDMT
36
III – Gợi ý soạn giảng tích hợp GDBVMT trong môn Tiếng Việt.

Soạn: Tối thiểu các bài đó gợi ý trong tài liệu, thể hiện tích hợp GDBVMT trong giáo án:
- Mục tiêu
- Các hoạt động dạy học
(Hệ thống câu hỏi, hình thức tổ chức...)
- Kiểm tra bài cũ của tiết sau (nếu cú)
Lưu ý: GDBV MT không phải là ghép thêm vào chương trình giáo dục như là một bộ môn riêng biệt hay một chủ đề nghiên cứu mà nó là một hướng hội nhập vào chương trình. Nguyên tắc GDBVMT là khai thác và lồng ghép các nội dung BVMT vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động gắn với thực tế hơn, không làm quá tải bài học.
37
Như vậy khi soạn giáo án, đặc biệt với những bài sử dụng phương thức tích hợp gián tiếp giáo viên cần lưu ý:

1 - Nghiên cứu kỹ nội dung bài học.
2 - Xác định nội dung GDBVMT có thể tích hợp vào bài học.
3 - Xác định tích hợp BVMT vào nội dung nào, vào hoạt động nào (địa chỉ tích hợp).
4 - Cần chuẩn bị thêm đồ dùng dạy học gì ?
5 - Khi tổ chức dạy học giáo viên tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với hình thức tổ chức và phương pháp.
XIN CÁM ƠN
GDMT
GDMT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓