Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Mẫn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:22' 08-01-2011
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 493
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT ĐẦM DƠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CÁI KEO Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------- -------------(((--------------

KẾ HOẠCH DƯỠNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC : 2010 –- 2011
****(****
Căn cứ vào kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của phòng giáo dục đào tạo Đầm Dơi
Căn cứ trình độ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong đơn vị và kết quả thanh tra toàn diện trình độ chuyên môn năm học 209-2010.
Trường Tiểu học Cái Keo lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Nâng cao kiến thức cơ bản cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về kiến thức của đội ngũ.
Nâng cao năng lực sư phạm của cán bộ, giáo viên để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy hiện nay .
* Mục tiêu chung:
Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên nhằm đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện được yêu cầu giáo dục và giảng dạy.
* Mục tiêu cụ thể:
+ Số cán bộ, giáo viên nắm chắc kiến thức tình độ văn hoá tốt nghiệp THPT :6 đ/c. Trên tổng số 11 giáo viên chưa đạt trình độ văn hóa 12/12
- Về phương pháp giảng dạy (Thông qua dự giờ, chuyên đề , hội thảo , thanh kiểm tra thường xuyên và thanh tra toàn diện trong năm học):
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Tốt đạt 40%.
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Khá đạt 50%.
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Đạt yêu cầu đạt 10%
+ 95% cán bộ giáo viên có trình độ A tin học .
+ Sử dụng vi tính vào soạn giảng 95% .
II/ Thực trạng :
Trình độ văn hoá :
+ Trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT : 19 đ/c
+ Trình độ tốt nghiệp THCS : 11 đ/c
Nghiệp vụ chuyên môn :
+ Trình độ đại học , cử nhân : 18 đ/c
+ Cao đẳng sư phạm : 02 đ/c
+ Trung học sư phạm 12+2 : 02 đ/c
+ Trung học sư phạm 12+1 : 01đ/c
+ Trung học sư phạm 9+3 : 04 đ/c
+ Giáo viên trung cấp nhạc : 01 đ/c
+ Giáo viên trung cấp Mĩ thuật : 01 đ/c
3. Tay nghề :
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường 13 đ/c
+ Giáo viên giỏi cấp huyện 07 đ/c
+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 4 đ/c
+ Không có giáo viên xếp loại chuyên môn yếu

III. Kế hoạch bồi dưỡng
1. Nội dung bồi dưỡng:
- Kiến thức cơ bản theo chương trình sách giáo khoa mới cấp tiểu học.
- Nội dung chương trình sách giáo khoa mới, phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực của học sinh (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì ).
- Các kiến thức về tự nhiên - xã hội phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục (Tạp chí chuyên ngành , tài liệu tham khảo khác)
- Bồi dưỡng các kiến thức về tự nhiên - xã hội liên quan đến công tác giáo dục và giảng dạy.
- Triển khai các văn bản hướng dẫn của BGD&ĐT , SGD&ĐT , Phòng giáo dục và đào tạo ban hành . Các thông tư hướng dẫn .
Trong năm học triển khai chuyên đề “Kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh” theo thông tư số 32 của Bộ GD&ĐT, nhằm giúp giáo viên nắm vững cách kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp và hiệu quả. Giáo viên nắm được những điểm mới trong các đánh giá, xếp loại học sinh.
- Năm học 2010-2011 trường tiếp tục tổ chức 04 chuyên đề cấp trường : “chuyên đề nâng cao hiệu quả phương pháp thảo lận nhóm ”và chuyên đề Rèn luyện kĩ năng sử dụng vốn từ trong tiết tập làm văn viết . Hướng dẫn sử dụng hiệu quả hồ sơ, số sách của giáo viên” nhằm mục đích giúp giáo viên sử dụng các loại hồ sơ, giáo án, sổ sách là công cụ nâng cao chất lượng giảng dạy. Trước tình trạng chữ viết của học sinh còn nhiều hạn chế nhà trường kết hợp với các tổ mở chuyên đề “ Luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học ” Hàng tuần các lớp phải tổ chức cho học sinh luyện viết và nộp những bài viết tiêu biểu để nhà trường trưng bày và biểu dương . Việc luyện chữ viết giúp học sinh cải thiện về chữ viết mà nó còn giúp học
 
Gửi ý kiến