Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phụ đạo toán 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:18' 03-01-2011
Dung lượng: 413.5 KB
Số lượt tải: 1186
Số lượt thích: 0 người
BUỔI 1 - PHÉP NHÂN ĐA THỨC
Ngày soạn: 15 - 9 - 2010
A. MỤC TIÊU:
- và nắm chắc cách nhân đơn thức, cách cộng, trừ đơn thức, đa thức, nhân đơn thức với đa thức, cách nhân đa thức với đa thức.
- Hiểu và thực hiện được các phép tính trên một cách linh hoạt.
- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào bài toán tổng hợp
B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Ôn tập phép nhân đơn thức.
Để nhân hai đơn thức ta làm như thế nào?

Tính tích của các đơn thức sau:
a) x5y3 và 4xy2
b) x3yz và -2x2y4
Hoạt động 2: Ôn tập phép cộng, trừ đơn thức, đa thức.
Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta làm thế nào?

Tính:
a) 2x3 + 5x3 – 4x3
b) 2x2 + 3x2 - x2
c) - 6xy2 – 6 xy2
GV: Cho hai đa thức
M = x5 -2x4y + x2y2 - x + 1
N = -x5 + 3x4y + 3x3 - 2x + y
Tính M + N; M – N
Hoạt động 3: Nhân đơn thức với đa thức
Để nhân đơn thức với đa thức ta làm như thế nào?

Viết dạng tổng quát?
Tính:
a) 2x3(2xy + 6x5y)

b) x5y3( 4xy2 + 3x + 1)
c) x3yz (-2x2y4 – 5xy)


Hoạt động 4: Nhân đa thức với đa thức.
Để nhân đa thức với đa thức ta làm thế nào?Viết dạng tổng quát?
Thực hiện phép tính:
a) (2x3 + 5y2)(4xy3 + 1)
b) (5x – 2y)(x2 – xy + 1)
c) (x – 1)(x + 1)(x + 2)

Hoạt động 5: Hướng dẫn vÒ nhµ:
- Nắm chắc cách nhân đơn thức với đa thức, cách nhân đa thức với đa thức
- Làm các bài tập sau:
Tính
a) (x2 – 2xy + y2) – (y2 + 2xy + x2 +1)
b) (6x3 – 5x2 + x) + ( -12x2 +10x – 2)
c) 5xy2.(-x2y) d) 25x2y2 + (-x2y2)
e) ( x – 1)(x2 + x + 1)
f) (x3 + x2y + xy2 + y3)(x – y)


Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.
Trình bày ở bảng
a) x5y3.4xy2 = x6y5
b) x3yz. (-2x2y4) =x5y5z


Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta cộng, trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

a) 2x3 + 5x3 – 4x3 = 3x3
b) 2x2 + 3x2 - x2 =x2
c) - 6xy2 – 6 xy2 = -12xy2

Trình bày ở bảng
M + N = (x5 -2x4y + x2y2 - x + 1) + (- x5 + 3x4y + 3x3 - 2x + y)
= x5 -2x4y + x2y2 - x + 1- x5 + 3x4y + 3x3 - 2x + y
= (x5- x5)+( -2x4y+ 3x4y) + (- x+2x) + x2y2+ 1+ y+ 3x3
= x4y + x + x2y2+ 1+ y+ 3x3
M - N = (x5 -2x4y + x2y2 - x + 1) - (- x5 + 3x4y + 3x3 - 2x + y)
= 2x5 -5x4y+ x2y2 +x - 3x3 –y + 1

Để nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau.
A(B + C) = AB + AC.
a) 2x3(2xy + 6x5y) = 2x3.2xy + 2x3.6x5y
= 4x4y + 12x8y
b) x5y3( 4xy2 + 3x + 1)
= x6y5 – x6y3 x5y3
c) x3yz (-2x2y4 – 5xy)
= x5y5z – x4y2z

Để nhân đa thức với đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau.
(A + B)(C + D) = AC +AD +BC+BD

a) (2x3 + 5y2)(4xy3 + 1)
= 2x3.4xy3 +2x3.1 + 5y2.4xy3 + 5y2.1
= 8x4y3 +2x3 + 20xy5 + 5y2
b) 5x – 2y)(x2 – xy + 1)
= 5x.
No_avatarf
cam on thay Tran Van Dong nhieu nhe.Toi da tham khao va su dung duoc rat nhieu tai lieu cua thay day.Thay cu phat huy kha nang cua minh len mang cho dong nghiep nho voi nhe.may co thay day.Cac giao an hinh thay ve hinh chuan that day,ai cung khen thay ung dung phan mem hieu qua.
 
Gửi ý kiến