Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đậu Phi Tùng
Ngày gửi: 16h:44' 20-12-2010
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người

Phòng giáo dục- đào tạo anh sơn
Trường trung học cơ sở thạch-thị
GIÁO ÁN tiếng anh 8


tổ : khoa học xã hội
Giáo viên: đặng thị lương


Năm học 2010 -2011

Phân phối chương trình tiếng anh 8
Cả năm: 105 tiết
Học kì 1: 54 tiết
Học kì 2: 51 tiết
Bài
T/số tiết
Tiết PPCT
Nội dung

Ôn tập, kiểm tra
1Unit 1 :
My friends
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 2:
Making Arrangements
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 3:
At home
6

Getting started+listen and read
Speak
Listen
Read
Write
Language Focus

Ôn tập củng cố
1Test
1Correct the test
1Unit 4 :
Our past
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 5 :
Study habits
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 6 :
The Young Pioneers Club
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Ôn tập, củng cố
Test
1Correct the test
1Unit 7 :
My neighborhood
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 8 :
Country life and City life
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Revision
4


1ST Term Test
1Correct the test
1Unit 9 :
A first - Aid Course
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 10:
Recycling
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 11:
Traveling Around Vietnam
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Ôn tập, củng cố
1Test
1Test correction
1Unit 12 :
A Vacation Abroad
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 13:
Festivals
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Unit 14 :
Wonders of the world
5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus

Ôn tập, củng cố
1Test
1Test correction
1
Unit 15 :
Computers

5

Getting started+listen and read
Speak + Listen
Read
Write
Language Focus
 
Gửi ý kiến