Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach lop cam tinh Dang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đình Nhân
Ngày gửi: 20h:14' 19-12-2010
Dung lượng: 38.7 KB
Số lượt tải: 5110
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Mỹ Hiệp)
Câu I: Phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự hình thành Đảng Cộng Sản Việt Nam
( Hoàn cảnh lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam.
(1. Hoàn cảnh quốc tế:
- Trên thế giới lúc này Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ và chuyển sang Đế quốc chủ nghĩa, chúng tiến hành đi xâm chiếm các nước khác, nhiều dân tộc bị áp bức thống trị. Vấn đề dân tộc nổi lên và trở thành vấn đề của thời đại.
- Chủ nghĩa Mác-Lênin lúc này đã phát triển mạnh mẽ, Cách Mạng Tháng 10 Nga thành công và một nước Xã Hội Chủ Nghĩa đầu tiên ra đời, mở ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của loài người, thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng. Cuộc cách mạng đó đã đem lại cho nhân dân một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
- Nhiều nước học tập kinh nghiệm của Cách Mạng Tháng 10 (Cách Mạng Vô Sản đã làm thay đổi toàn bộ bộ mặt của nước Nga biến một nước Nga tiền Tư bản rất lạc hậu, người dân vô cùng cực khổ thành một nước Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn và trong đó có Việt Nam, sự học tập này kinh nghiệm đúng đắn của Cách Mạng Tháng 10 Nga đã dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Các Đảng Cộng Sản liên kết với nhau thành lập Quốc tế Cộng Sản, trong quốc tế Cộng Sản có rất nhiều Đảng Cộng Sản rất nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là: Đảng Cộng Sản Pháp, Đảng Cộng Sản Ấn Độ, Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Đảng Cộng Sản Thái Lan.
(2. Hoàn cảnh trong nước:
Việt Nam từ nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa
- Từ đâu thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây, trong đó có đế quốc Pháp, đã âm mưu xâm lược nước ta, mở đầu bằng việc khai thông buôn bán và truyền giáo.
- Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi.
- Về chính trị thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đều nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới.
- Về kinh tế tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp.
- Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
- Bên cạnh sự bóc lột nhân công và cướp đoạt tài nguyên, đất đai, bọn thực dân Pháp còn duy trì chế độ phong kiến để giúp chúng bóc lột địa tô, lợi tức và các hình thức thuế khoá rất nặng nề.
- Các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuần giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta.
- Đánh giá về hiện tượng xã hội nói trên, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết: "Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi"
- Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới.
Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời
- Giai cấp địa chủ phong kiến trong những thế kỷ trước đã từng giữ vai trò tiến bộ nhất định trong lịch sử. Từ khi triều đình nhà Nguyễn đầu hàng đế quốc Pháp thì bản thân giai cấp này cũng bị phân hóa. Một bộ phận can tâm làm tay sai cho đế quốc Pháp để duy trì quyền lợi của bản thân, một bộ phận không ít tiếp tục truyền thống dân tộc, đề xướng và lãnh
 
Gửi ý kiến