Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản kiểm điểm cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Bình
Ngày gửi: 07h:55' 15-12-2010
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 2868
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường lầm, ngày tháng 12 năm 2010

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Ban thi đua khen thưởng trường THCS Mường Lầm
Tên tôi là:
Sinh ngày tháng năm
Chức vụ : ĐUV- Hiệu trưởng
Trong học kỳ I 2010 – 2011 vừa qua tôi có những ưu khuyết điểm sau :
I. Tư tưởng chính trị :
- Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước không vi phạm pháp luật
- Luôn an tâm công tác, hoà nhã đoàn kết với mọi người được đồng chí đồng nghiệp quý mến tin yêu. Không có hiện tượng chia bè, kéo phái.
- Luôn đi đầu gương mẫu trước tập thể cán, bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường.
- Hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao phó
II. Công tác chuyên môn :
- Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho các hoạt động của nhà trường như công tác chuyên môn.... của nhà trường hàng tháng, hàng tuần một cách cụ thể, chi tiết
- Phân công GV giảng dạy, bố trí GV đúng theo thông tư 28, xắp xếp thời khoá biểu đảm bảo đúng thời gian kết thúc chương trình theo đúng quy định của phòng GD & ĐT Sông Mã
- Không vi phạm quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách đầy đủ có chất lượng theo công văn 961 , không dồn ép cắt xén chương trình, hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định
- Kiểm tra đúng theo PPCT, chấm trả bài nghiêm túc, không cho điểm khống. thực hiện đúng theo quy chế 40 của bộ GD & ĐT
- Tuy nhiên trong công tác phân công chuyên môn còn cả nể, chưa quyết đoán nên hiệu quả công việc chưa cao.
III. Công tác quản lí chỉ đạo :

- Đã xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết từng tháng, từng tuần cho mọi hoạt động của nhà trường ddi vào hoạt động có hiệu quả chất lượng
- Triển khai kịp thời đầy đủ mọi công văn hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên đảm bảo chế độ báo cáo theo yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong nhà trường đảm bảo yêu cầu không xảy ra hiện tượng dân chủ quá trớn trong nhà trường.
- Đảm bảo mọi chế độ chính sách của cán bộ, GV trong nhà trường đúng theo quy định của nhà nước và luật lao động việt nam cho đến nay chưa có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
- Quản lí chặt chẽ ngày giờ công của cán bộ, GV trong nhà trường đảm bảo không có hiện tượng CB,GV bỏ nhiệm sở
- Phân công trách nhiệm cho từng cá nhân đặc biệt là các đ/c tổ trưởng chuyên môn làm tốt công tác quản lí CB, GV trong tổ mình phụ trách. Thường xuyên kiểm tra giám sát
Tuy nhiên trong công tác quản lí tại nhà trường khi làm việc còn cả nể chưa quyết đoán, dẫn đến hiệu quả công tác quản lí chưa cao vẫn còn GV chưa thật sự nghiêm túc. Chưa có biện pháp thích hợp kiểm điểm CB, GV vi phạm quy chế nề nếp của nhà trường.
Tinh thần đấu tranh phê và tự phê chưa cao
IV. Công tác khác :
Luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao phó
Trên đây là bản kiểm điểm của tôi trong năm học 2010- 2011 vừa qua còn gì thiếu sót mong các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường đóng góp ý kiến để tôi hoàn thiện hơn trong năm học tới
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Người viết
 
Gửi ý kiến