Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an lop 5 tuan 15

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Thắm
Ngày gửi: 19h:33' 30-11-2010
Dung lượng: 594.0 KB
Số lượt tải: 2184
Số lượt thích: 0 người
Tuần 15
Ngày soạn :3/12
Ngày giảng : Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
Biết :
Chia một số thập phân cho một số thập phân.
Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn.
HS khá, giỏi làm bài tập 1(d); BT 2 (b,c); BT4.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: giáo án, SGK , bảng nhóm,
+ HS: SGK,.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1/ Ổn định tổ chức: hát
2/ Kiểm tra bài cũ: 5’
GV yêu cầu học sinh sửa bài tập 3.
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
3/ Bài mới:
a) Giới thiệu bài :Hôm nay, các em luyện tập để củng cố kĩ năng thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
b) Nội dung
Hướng dẫn học sinh củng cố và thực hành thành thạo phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
* Bài 1 Đặt tính rồi tính.
Yêu cầu học sinh nhắc lại qui tắc chia.
Giáo viên cho học sinh làm bảng con.( mỗi tổ một phép tính)
GV lấy bảng đặt lên thước.
- GV nhận xét, kết luận.* Bài 2: Tìm x
Học sinh nhắc lại quy tắc tìm thành phần chưa biết.
Giáo viên chốt lại dạng bài tìm thành phần chưa biết của phép tính.
HS làm việc theo nhóm đôi vào phiếu học tập.
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.


- GV nhận xet, kết luận.* Bài 3:
Giáo viên chia nhóm bốn.( HS làm bài vào bảng nhóm)
Giáo viên yêu cầu học sinh.
Đọc đề.
Tóm tắt đề.
Phân tích đề.
Tìm cách giải.- GV nhận xét, kết luận.
* Bài 4: Tìm số dư của phép chia
218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.
- GV gọi HS lên bảng làm bài.- GV kết luận.

4. Củng cố
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại qui tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.
5. Tổng kết - dặn dò:
Chuẩn bị: “Luyện tập chung”.
Nhận xét tiết học


- 1 HS lên bảng làm bài.
Lớp nhận xét.


Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài.
Học sinh sửa bài.

a/ 17,55 : 3,9 = 4,5
b/ 0,603 : 0,09 = 6,7
17,5,5 3,9 0,60,3 0,09

 1 9 5 4,5 63 6,7

 0 0


c/ 0,3068 :0,26 = 1,18
d/ 98,156 : 4,63 = 21,2

0,30,68 0,26 98,15,6 4,63

 4 6 1,18 5 55 21,2

 2 08 926

 0 0

Học sinh nêu lại cách làm.
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài.
Học sinh sửa bài.
a/ x x 1,8 = 72
x = 72 : 1,8
x = 40

b/ x x 0,34 =1,19 x 1,02
x x 0,34 = 1,2138
x = 1,2138 : 0,34
X= 3,57

c/ x x 1,36 = 4,76 x 4,08
x x 1,36 = 19,4208
x = 19,4208 : 1,36
x = 14,28
- HS nhận xét.

Học sinh đọc đề – Phân tích đề – Tóm tắt
5,2 lít : 3,952 kg
? lít : 5,32 kg
Học sinh làm bài, đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
Cả lớp nhận xét.
Học sinh sửa bài.
Giải
Một lít dầu hỏa cân nặng là:
3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)
5,32kg dầu hỏa có số lít là:
5,32 : 0,76 = 7 (
 
Gửi ý kiến