Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập Ban giám khảo thi GVDG trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:33' 23-11-2010
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 666
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT huyện Hoà
Trường TH Hồng Quang
Số : ….. /QĐ-TH
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập . Tự do . Hạnh phúc
*****************

Hồng Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2010

Quyết định
V/V thành lập ban tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường
năm học 2010 – 2011
-------------------------------------------
Hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Quang

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010, hướng dẫn điều lệ thi giáo viên giỏi các câp
Căn cứ điều 21- Điều lệ Trường Tiểu học số 51/2007.BT-BGDDT ngày 31/8/2007
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ Trường Tiểu học Hồng Quang năm học 2009.2010

Quyết định
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường - Năm học 2010 - 2011 gồm các ông bà có tên sau :
Ông Nguyễn Văn Lâm - Hiệu trưởng - Trưởng ban
Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó hiệu trưởng. - Phó ban
Bà Nguyễn Thị Hải – Tổ phó tổ 4-5 - Uỷ viên
Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Tổ trưởng tổ 4-5 . - Uỷ viên
Bà Kiều Ngọc Dung – Tổ phó tổ 2-3 - Uỷ viên
Bà Nguyễn Thị Điệp - Tổ trưởng tổ 2-3 . - Uỷ viên
Bà Nguyễn Thị Huyền - Tổ trưởng tổ 1 . - Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Hội thi có quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong mục 2 điều 12 Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 ban hành Điều lệ thi GVG các cấp học phổ thông.

Điều 3. Các ông bà có tên điều 1 căn cứ thi hành.
Hiệu trưởng


Phòng GD&ĐT huyện Hoà
Trường TH Hồng Quang
Số : ….. /QĐ-TH
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập . Tự do . Hạnh phúc
*****************

Hồng Quang, ngày 8 tháng 10 năm 2010

Quyết định
V/V thành lập ban giám khảo thi giáo viên giỏi cấp trường
năm học 2010 – 2011
-------------------------------------------
Ban tổ chức hội thi gvg trường tiểu học Hồng Quang

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010, hướng dẫn điều lệ thi giáo viên giỏi các câp
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ Trường Tiểu học Hồng Quang năm học 2009.2010
Căn cứ quyết định số …/QĐ-TH của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang ngày 25 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi năm 2010.

Quyết định
Điều 1. Thành lập Ban giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp trường - Năm học 2010 - 2011 gồm các ông bà có tên sau :
Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó hiệu trưởng. - Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hải – Tổ phó tổ 4-5 - Phó ban, kiêm thư kí
Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Tổ trưởng tổ 4-5 . - Uỷ viên
Bà Kiều Ngọc Dung – Tổ phó tổ 2-3 - Uỷ viên
Bà Nguyễn Thị Điệp - Tổ trưởng tổ 2-3 . - Uỷ viên
Bà Nguyễn Thị Huyền - Tổ trưởng tổ 1 . - Uỷ viên.

Điều 2. Ban giám khảo có nhiệm vụ dự giờ, đánh giá và trao đổi những nội dung chuyên môn cần thiết với các thầy cô giáo dự thi giáo viên giỏi cấp trường – Năm học 2010 – 2011. Thời gian làm việc vào các ngày 23, 30 tháng 10 và ngày 6 tháng 11 năm 2010.
 
Gửi ý kiến