Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản nhận xét phân loại Đảng viên Trường Tiểu học Mường Chùm A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Tâm
Ngày gửi: 18h:57' 21-11-2010
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 2602
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ MƯỜNG CHÙM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: Trường TH Mường Chùm A

Mường chùm, ngày 17 tháng 11 năm 2010


BIÊN BẢN HỌP XÉT
PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2010
Chi bộ: Trường TH Mường Chùm A


Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2010
Địa điểm: Tại phòng hội đồng trường TH Mường Chùm A
Thành phần:
1. Đ/C: Trần Thị Sinh – Bí thư chi bộ - chủ trì
2. Đ/C: Lê Văn Tâm – Phó bí thư
3. Đ/C: Trần Thị Thu Hoài - Ủy viên chi ủy chi bộ
4. Đ/C: Lò Thị Dung – Thư ký
Cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.
Nội dung :
Chúng tôi tiến hành ghi biên bản họp xét, đánh giá đảng viên cuối năm, năm 2010 cụ thể như sau:
Đ/c Trần Thị Sinh – Bí thư chi bộ. Thông qua nội dung cuộc họp và tiêu chuẩn đánh giá Đảng viên cuối năm và quán triệt về việc đánh gia Đảng viên năm 2010.
I. Nhận xét về cá nhân.

1. Đ/c Trần Thị Sinh
Đ/c Sinh đọc bản kiểm điểm Đảng viên năm 2010
Đ/c Lê Văn Tâm: Phó bí thư thông qua phiếu phản ánh của chi bộ nơi cư trú đối với Đảng viên Trần Thị Sinh.
Chi bộ nhận xét và đưa ra ý kiến:
* Về tư tưởng, đạo đức lối sống:
Đ/c luôn chấp hành tốt mọi chủ chương chính sách pháp luật của Đảng và Pháp luật của nhà nước. Có tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết tương trợ mọi người xung quanh, có đạo đưc lối sống trong sáng, lành mạnh.
* Công tác lãnh đạo
Lên kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện một cách kịp thời, năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, luôn có ý thức tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc. Luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học. Lên kế hoạch và thực hiện tốt và có hiệu quả các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động.
* Hoạt động phong chào
Tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động phong chào do các cấp phát động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội như: An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường....
* Công tác xây dựng cơ sở vật chất.
Luân năng động tranh thủ mọi sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo để thực hiện viêc xây dựng cơ sở vật chất. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu với xã xây dựng cơ sở vật chất như: Làm đường lên trường, cổng trường, làm sân chơi, mắc điện phục vụ công tác giảng dạy, làm nhà truyền thống, làm nhà để xe....
* Công tác xây dựng Đảng
Luôn quan tâm đến việc phát triển đảng trong đơn vị.
* Kết quả công tác:
Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng.

2. Đ/c : Lê Văn Tâm
Đ/c Tâm đọc bản kiểm điểm Đảng viên năm 2010
Đ/c Trần Thị Sinh: Bí thư thông qua phiếu phản ánh của chi bộ nơi cư trú đối với Đảng viên Lê Văn Tâm.
Chi bộ nhận xét và đưa ra ý kiến:
* Về tư tưởng, đạo đức lối sống:
Đ/c luôn chấp hành tốt mọi chủ chương chính sách pháp luật của Đảng và Pháp luật của nhà nước. Luôn đoàn kết giúp đỡ mọi người xung quanh, có đạo đức lối sống lành mạnh, trong sáng.
* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn
Lên kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện một cách kịp thời, năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Luôn quan tâm chỉ đạo chuyên môn một cách kịp thời. Lên kế hoạch và thực hiện tốt và có hiệu quả các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động.
* Hoạt động phong chào
Luôn nhiệt tình tổ chức và tham gia tất cả các hoạt động phong chào do các cấp phát động, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như tết trung thu, ngày 20 -11 ...
* Kết quả công tác:
Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Đ/c : Trần Thị Thu Hoài
Đ/c Hoài đọc bản kiểm điểm Đảng viên năm
 
Gửi ý kiến