Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án hóa học 9 (2010 - 2011)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lệ Thông (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:04' 19-11-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1011
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC
HỌC KÌ I
Tiết 1 ôn tập đầu năm
Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Tiết 2 : Tính chất hoá học của oxít . Khái quát về sự phân loại oxít
Tiết 3 Một số oxít quan trọng :Canxi oxit
Tiết 4:Một số oxit quan trọng (tt): Lưu huỳnh đi oxit
Tiết 5: Tính chất hoá học của axít
Tiết 6: Một số axít quan trọng: Axit clohyđric ,Tính chất vật lí H2SO4
Tiết 7:Axit H2SO4 (tt)
Tiết 8 : Luyện tập:Tính chất hoá học của oxit và axit
Tiết 9 : Thực hành : Tính chất hoá học của oxít và axít
Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 11: Tính chất hoá học của bazơ
Tiết 12: Một số bazơ quan trọng: NaOH
Tiết 13: Một số bazơ quan trọng(tt): Ca(OH)2 – Thang pH
Tiết 14 : Tímh chất hoá học của muối
Tiết 15 : Một số muối quan trọng
Tiết 16 : phân bón hoá học
Tiết 17: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Tiết 18 : Luyện tập chương I
Tiết 19 :Thực hành : Tính chất hoá học của bazơ và muối
Tiết 20 : Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG II : KIM LOẠI
Tiết 21 :Tính chất vật lí chung của kim loại
Tiết 22 : Tính chất hoá học của kim loại
Tiết 23 :Dãy hoạt động của kim loại
Tiết 24 :nhôm
Tiết 25 :Sắt
Tiết 26 : Hợp kim sắt: gang ,thép
Tiết 27 :An mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Tiết 28 :Luyện tập chương II
Tiết 29 :Thực hành chương II: Tính chất hoá học của nhôm và sắt
CHƯƠNG III :PHI KIM , SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TO H H
Tiết 30 : Tính chất chung của phi kim
Tiết 31,32 :Clo
Tiết 33 :Cacbon
Tiết 34 :Các oxít của cácbon
Tiết 35 : On tập học kì I
Tiết 36 :Kiểm tra học kì
HỌC KÌ II
Tiết 37 :Axít Cacboníc và muối cacbonát
Tiết 38 : Silíc . Công nghiệp silicát
TIẾT 39,40 : Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Tiết 41: Luyện tập chương III
Tiết 42 :Thực hành :Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng
CHƯƠNG IV : HYĐRÔCACBON , NHIÊN LIỆU
Tiết 43 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ
Tiết 44 : Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 45 :Mêtan
Tiết 46 :Etilen
Tiết 47 :Axêtilen
Tiết 48 :Benzen
Tiết 49 : Luyện tập
Tiết 50 :Kiểm tra 1 tiết
Tiết 51 :Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Tiết 52 :Nhiên liệu
Tiết 53 : Thực hành :Tính chất hoá học của hyđrôcacbon
CHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HYĐRÔCACBON , PÔLIME
Tiết 54 : Rượu etylíc
Tiết 55 :Axít axêtíc
Tiết 56 :Mối liên hệ giữa êtilen , rượu êtylíc và axít axêtic
Tiết 57 :Chất béo
Tiết 58 : Luyện tập : Rượu êtilíc , axít axêtíc và chất béo
Tiết 59 : Thực hành : Tính chất của rượu và axít
Tiết 60 :Kiểm tra 1 tiết
Tiết 61 : Glucozơ
Tiết 62 :Săccarozơ
Tiết 63 :Tinh bột và xenlulôzơ
Tiết 64 :Prôtein
Tiết 65,66 :Polime
Tiết 67 : Thực hành :Tính chất của gluxit
Tiết 68,69: On tập cuối năm
Tiết 70 : Kiểm tra học kì II.
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1.Không thêm bớt nội dung và không thay đổi cấu trúc của chương trình như đã được trình bày trong bản phân phối chương trình
2.Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1tiết , những bài còn lại xếp 2 tiết thì viêc ngắt mỗi tiết do tổ chuyên môn thống nhất thực hiện
3. Điểm thực hành 45 phút hệ số 2-Ở lớp 8 điểm thực hành được lấy vào tiết 20 học kì I, tiết 67 học kì II -Ở lớp 9 điểm thực hành được lấy vào tiết 29 học kì I, tiết 67 học kì II
4.So với PPCT trước đây, PPCT mới có thay đổi là :Hoá học lớp 8: Tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 53 đem xuống tiết 59.Hoá hoc 9:tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 57 đem xuống tiết 60 và các tiết hầu hết là phân theo 1 tiét độc lập (hạn chế tiết đôi)


Ngày soạn :22/8/10
Tuần: 1 ,Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I/Mục tiêu :
Giúp học sinh hệ thống hoá lại những nội dung cơ bản của hoá học 8 .Trong đó khắc sâu những phần cơ bản ,nhằm chuẩn bị trực tiếp cho việc học nội
Avatar
[Giáo án] Hóa học
 
Gửi ý kiến