Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bao cao chuan KT, KN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Trí (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:32' 14-11-2010
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT H…………………….
TRƯỜNG TH ………………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

ngày 12 tháng 11 năm 2010


BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
CÁC MÔN HỌC VÀ ĐỔI MỚI PPDH Ở TIỂU HỌC

Thực hiện công văn số 179/-TH V/v Đánh giá thực hiện chuẩn KT, KN các môn học và đổi mới PPDH ở tiểu học. …… tiến hàh họp tổ đánh giá về những nội dung sau:
1/ Việc thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học:
a) Tổ chức dạy học theo chuẩn KT, KN các môn học theo công văn số 624/BGD-ĐT- GDTH ngày 05/02/2009 của Bộ giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học:
- Tổ luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần của công văn và chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường: tham gia tập huấn, với hình thức:
+ Nghe triển khai chuyên đề .
+ Học tập năm chắc chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học được quy định trong QĐ 16/2006/QĐ-BGD ĐT.
+ Xây dựng kế hoạch thảo luận trong tổ
+ Tổ chức dạy thao hội giảng đánh giá rút kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức, kỉ năng các môn học ở tiểu học.
- Những thuận lợi khó khăn trong việc triển khai thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học:
+ Thuận lợi:
* 100% giáo viên trong tổ đạt trình độ đào tạo chuẩn đây là điều kiện tốt để tiếp nhận nội dung chuyên môn hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kiến năng các môn học ở tiểu học
* Từ tinh thần hiểu chuẩn kiến thức kĩ năng là cơ bản, tối thiểu, mọi học sinh phải đạt được.
* Cơ sở vật chất ngày đã được nâng cao góp phần thuận lợi cho việc thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học. Học sinh đã tích cực hơn trong học tập.
+ Khó khăn:
- Giáo viên dạy nhiều môn, dạy nhiều nội dung trong ngày việc nắm chuẩn kiến thức lớp dạy ở một số giáo viên chưa được kịp thời, lệ thuộc vào tài liệu.
- Các bài dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức cần đạt có một số bài còn hơi cao vì nội dung bài tập nhiều. Ví dụ: Môn Luyện từ và câu, Tập làm văn, Toán (có nhiều dạng bài tập, mỗi dạng bài tập có nhiều bài)
b) Triển khai nội dung dạy học môn thủ công, kĩ thuật ở tiểu học theo công văn số 7975/BGD-ĐT-GDTH ngày 10/9/2009.
- Tổ chức dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật như một hoạt động giáo dục kĩ năng sống, đạo đức cho học sinh.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập của học sinh để tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả.
- Hướng dẫn học sinh nắm được các thao tác của quy trình tạo ra sản phẩm.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét theo chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học nên học sinh dễ đạt theo yêu cầu chuẩn kiến thức.
c)Thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 32/2009/BGD-ĐT-GDTH ngày 27/10/2009.
- Trong tổ 2 thực hiện quán triệt đầy đủ nội dung của thông tư 32/2009/BGD&ĐT-GDTH ngày 27/10/2009. Giáo viên đồng tình hưởng ứng.
d) Vào đầu năm học khối đều tổ chức thực hiện bàn giao chất lượng giữa Giáo viên lớp dưới và giáo viên lớp trên tiếp nhận một cách công khai có biên bản tiếp nhận cụ thể ,
 
Gửi ý kiến