Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo chuẩn KT.KN và đổi mới PPDH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Bé Ba (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:24' 14-11-2010
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC.BGH Thị trấn, ngày 12 tháng 11 năm 2010

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌC
VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Căn cứ vào hướng dẫn số 08/PGD&ĐT Châu Thành về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học và Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Ban giám hiệu trường TH Thị trấn báo cáo thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học và Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học của trường trong thời gian qua cụ thể như sau:
I-Việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.
1.Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học theo Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009 về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học:
1.1.Những thuận lợi dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học:
- Đánh giá sự phù hợp của Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học đối với khả năng, điều kiện học tập, phát triển của học sinh. Chuẩn kiến thức kĩ năng đã nới rộng biên độ tạo điều kiện cho học sinh có điều kiện hoàn thành theo các mức độ khác nhau.
- Thể hiện tính thống nhất chương trình giáo dục tiểu học trên toàn quốc. Là cơ sở để cho giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung và phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với tình hình thự tế tại lớp, tại địa phương.
- Là cơ sở để cho các trường học chủ động ra đề kiểm tra đảm bảo mục tiêu giáo dục của bậc học. Là cơ sở để cán bộ quản lí đánh giá tính hiệu quả quá trình giáo dục của giáo viên hay đơn vị trường học.
- Khắc phục được tình trạng quá tải trong dạy học ở tiểu học, ổn định chất lượng dạy học ở tiểu học. Khắc phục được sự chênh lệnh về trình độ giáo dục giữa các vùng miền.
- Học sinh chủ động học tập và có thể tự kiểm tra năng lực học tập của mình thông qua chuẩn kiến thức kĩ năng.
1.2. Những khó khăn dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học :
Giáo viên chưa mạnh dạn thực hiện điều chỉnh dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học. Việc điều chỉnh giáo án, …
1.3. Đánh giá sự phù hợp của Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học đối với khả năng, điều kiện học tập, phát triển của học sinh
Nhìn chung chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học là phù hợp với khả năng của các đối tượng học sinh tiểu học. Vì là chuẩn ở mức độ “tối thiểu” cho nên phù hợp ở mức độ trung bình, còn mức độ khá, giỏi chưa thể hiện rõ.
1.4 .Sự chưa phù hợp
Vì chuẩn kiến thức kĩ năng ở tiểu học “là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu” nên chương trình và sách giáo khoa hiện nay bám sát mức độ này không có định hướng cho công tác phát triển nâng cao cho học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.
1.5. Đánh giá hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng của giáo viên (phù hợp Chuẩn, cao hơn hoặc thấp hơn chuẩn…).Hiện giáo viên đã thực hiện phù hợp với chuẩn. Còn lúng túng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi . Cần có định hướng rõ ràng cụ thể với mỗi đối tượng học sinh để giáo viên tiến hành giảng dạy một cách có hiệu quả.
2.Triển khai nội dung dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học:
- Điều chỉnh nội dung dạy học: nêu rõ nội dung, lí do điều chỉnh của từng lớp; hiệu quả của việc điều chỉnh.
Khối IV: các bài về Trồng cây rau, hoa
Hiệu quả : các em rất hứng thú trong học tập, vườn hoa của trường được bổ sung.
Khối V: Những tiết thực hành kĩ thuật lắp ghép mô hình thời gian không đủ cho các em thực hiện nên GVCN chủ động cho các em thực hiện thêm ngoài giờ.
3.Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo Thông tư số 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2010.
*
 
Gửi ý kiến