Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giấy mời ngày 20/11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 08h:35' 10-11-2010
Dung lượng: 428.5 KB
Số lượt tải: 3596
Số lượt thích: 0 ngườiCÔNG ĐOÀN GD TP YÊN BÁI
CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNH

SỐ: 41 /GM-MNTB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI

Kính gửi: Lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Yên Bái
Trường Mầm non Thanh Bình trân trọng kính mời: Đại biểu
Tới dự: Lễ kỷ niệm 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam (21/11/1982 - 20/11/2010)
Thời gian: Vào hồi 08 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2010
Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Thanh Bình
Rất mong sự hiện diện của đại biểu, để buổi lễ thành công tốt đẹp

HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Thu HiềnCÔNG ĐOÀN GD TP YÊN BÁI
CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNH

SỐ: 15 /GM-2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI

Kính gửi: Đảng uỷ - UBND xã Minh Bảo
Trường Mầm non Thanh Bình trân trọng kính mời: Đại biểu
Tới dự: Đại hội CĐCS trường Mầm non Thanh Bình khoá II, nhiệm kỳ 2010 - 2012
Thời gian: Vào hồi 08 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2010
Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Thanh Bình
Rất mong sự hiện diện của đại biểu, để buổi lễ thành công tốt đẹp

CHỦ TỊCH
Lưu Thị Thanh Hương


CÔNG ĐOÀN GD TP YÊN BÁI
CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNH

SỐ: 15 /GM-2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY MỜI

Kính gửi: Đảng uỷ - UBND xã Minh Bảo
Trường Mầm non Thanh Bình trân trọng kính mời: Đại biểu
Tới dự: Đại hội CĐCS trường Mầm non Thanh Bình khoá II, nhiệm kỳ 2010 - 2012
Thời gian: Vào hồi 08 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2010
Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Thanh Bình
Rất mong sự hiện diện của đại biểu, để buổi lễ thành công tốt đẹp

CHỦ TỊCH
Lưu Thị Thanh Hương
CÔNG ĐOÀN GD TP YÊN BÁI
CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNH

SỐ: 40 /GM-MNTB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY MỜI

Kính gửi: Đảng uỷ - UBND xã Minh Bảo
Trường Mầm non Thanh Bình trân trọng kính mời: Đại biểu
Tới dự: Lễ kỷ niệm 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2010)
Thời gian: Vào hồi 08 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2010
Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Thanh Bình
Rất mong sự hiện diện của đại biểu, để buổi lễ thành công tốt đẹp

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hiền


CÔNG ĐOÀN GD TP YÊN BÁI
CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNH

SỐ: 15 /GM-2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY MỜI

Kính gửi: Đảng uỷ - UBND xã Minh Bảo
Trường Mầm non Thanh Bình trân trọng kính mời: Đại biểu
Tới dự: Đại hội CĐCS trường Mầm non Thanh Bình khoá II, nhiệm kỳ 2010 - 2012
Thời gian: Vào hồi 08 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2010
Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Thanh Bình
Rất mong sự hiện diện của đại biểu, để buổi lễ thành công tốt đẹp

CHỦ TỊCH
Lưu Thị Thanh Hương


CÔNG ĐOÀN GD TP YÊN BÁI
CĐCS TRƯỜNG MN THANH BÌNH

SỐ: 15 /GM-2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY MỜI

Kính gửi: Đảng uỷ - UBND xã Minh Bảo
Trường Mầm non Thanh Bình trân trọng kính mời: Đại biểu
Tới dự: Đại hội CĐCS trường Mầm non Thanh Bình khoá II, nhiệm kỳ 2010 - 2012
Thời gian: Vào hồi 08 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2010
Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Thanh Bình
Rất mong sự hiện diện của đại biểu, để buổi lễ thành công tốt đẹp

CHỦ TỊCH
Lưu Thị Thanh Hương


 
Gửi ý kiến